Zgłoszenie udziału w warsztatach chatbotowych Seraphin
Warsztaty odbędą się w kancelarii Bird & Bird przy ul. ks. Skorupki 5 w Warszawie (https://goo.gl/maps/DACVk1ZMA1ZjnU5A6).

Warsztaty prowadzić będzie Roman Kaczyński  z Seraphin Legal. Celem warsztatów będzie nauka korzystania z Seraphin Assistant - narzędzia do tworzenia wirtualnych asystentów prawnych / chatbotów prawnych w oparciu o mapowanie myśli (Mind Maping) i drzewa decyzyjne. Uczestnicy warsztatów będą mogli otrzymać dostęp do narzędzia w celu przygotowania swojej pracy konkursowej w konkursie na chatbota organizowanego przez Fundację LegalTech Polska..

Obowiązek informacyjny

1. Fundacja LegalTech Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 695022 z siedzibą przy ul. Nowolipki 9b/13, 00-151 Warszawa (Organizator), organizuje warsztaty dotyczące korzystania z chat-botów i możliwych rozwiązań oferowanych w związku z ich używaniem.
2. Administratorem danych osobowych w związku z prowadzeniem zapisów na warsztaty jest Organizator.
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami przetwarzania danych wyrażonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ("RODO"), przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
4. Organizator w ramach zapisów na platformie internetowej zbiera adres e-mail w celu dokonania zapisu i wysłania potwierdzenia uczestnictwa w warsztatach.
5. Organizator przetwarza dane osobowe, o których mowa w pkt 4 powyżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dokonanie zapisów na warsztaty.
6. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe dokonanie zapisu na warsztaty.
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez współpracujących z Organizatorem dostawców usług m.in. IT lub prawnych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, zgodnie z maksymalnym okresem przedawnienia roszczeń.
10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, do sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych danych, do przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Wszelkie wnioski i żądania związane z realizacją praw przysługujących podmiotom danych można kierować na adres mailowy: Tomasz Zalewski, tomasz.zalewski@legaltechpolska.pl.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zgłaszam swój udział w warsztatach: *
Adres mailowy do kontaktu: *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy