Utmaningar i Miljöbalken för revisorer och utfärdare

Under årens lopp har revisorer och utfärdare kontaktat styrelsen för att diskutera tolkningar av miljöbalken i förhållande till vad tillsynsmyndigheter och Naturvårdsverket ger för information och riktlinjer framför allt inom området rörande transport och mellanlagring av avfall och farligt avfall.

Den 20 november har Svensk Miljöbas medlems- och utfärdarträff och mellan kl. 13.00 och 15.00 har Svensk Miljöbas bjudit in representanter från Naturvårdsverket för att hjälpa till att reda ut begreppen samt ge revisorer hjälp till en samsyn omkring tolkning av Miljöbalken i rådgivning och vid miljörevision.

Nu bjuder Svensk Miljöbas in er utfärdare och revisorer att svara på denna enkät om vilka delar i Miljöbalken ni har utmaningar i er rådgivning och vid revision. Frågorna kommer att ligga till grund för vad representanterna från Naturvårdsverket kommer att gå igenom under eftermiddagen den 20 november.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question