Szkolenia podstawowe przygotowujące wolontariuszy do udziału w Korpusie Solidarności - formularz zgłoszeniowy
Chcesz zdobyć nowe doświadczenie i zastanawiasz się jaką formę wolontariatu podjąć, jakie masz prawa jako wolontariusz ? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z formami i rodzajami wolontariatu. Będziesz wiedział/a, gdzie i w jakim obszarze możesz zostać wolontariuszem, jakie korzyści przynosi wolontariat krótko oraz długoterminowy. Dowiesz się również, czym jest nowy program KORPUS SOLIDARNOŚCI :)

Dla kogo?
Wolontariusze, kandydatów na wolontariuszy z tereny powiatu i miasta Mszana Dolna

Tematyka
- Czym jest Korpus Solidarności? Jakie są jego założenia i cele?
- Jakie są obowiązki placówki korzystającej ze świadczeń wolontariusza
- Czym jest wolontariat? Kto może być wolontariuszem?
- Dlaczego warto być wolontariuszem?
- Czym jest karta etyczna pracy wolontariusza
- Prawa i obowiązki wolontariusza  

Termin i miejsce
•      25.02.2022r.  
•      godz. 14.00 - 17.00
•      Miejska Bibliotek w Mszanie Dolnej ul. Piłsudskiego  58 34 -730 Mszana Dolna

Koszt
Bezpłatnie
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy!

Co dodatkowo?
Certyfikat potwierdzający udział w spotkaniach.
•      Poczęstunek
Do końca roku 2022 – darmowe konsultacje merytoryczne z doradcą ds. wolontariatu , w zakresie: wdrażania i prowadzenia wolontariatu w instytucjach i organizacjach , obowiązujących przepisów,

Prowadzący
Halina Rams  - szkoleniowiec, trener Korpusu Solidarności, aktywny działacz społeczny

Osoba do kontaktu:
Halina Rams
501316271
wolontariat@sc.org.pl 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków "Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030"rpusu Solidarności.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Zapraszamy Cię:
Imię i Nazwisko *
Miejscowość zamieszkania *
Numer telefonu *
E-mail: *
Czy kiedykolwiek byłeś wolontariuszem (stałym/akcyjnym)? *
Jaką grupę społeczną reprezentujesz ? *
KLAUZA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH *
Informacja o przetwarzaniu danych  1. Administratorem danych osobowych jest Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, zaś Podmiotem Przetwarzającym jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Lwowskiej 11.   2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, w celu udziału w wydarzeniach w ramach zadania Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2021-2023 w ramach programu „Korpusu Solidarności - Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia projektu lub cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów rozliczenia projektu. 3. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem zaufanych podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi np. hostingowe. Powierzenie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora lub Podmiot Przetwarzający umowę powierzenia przetwarzania danych, w której zagwarantowana jest ochrona na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania. 5. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie będzie uniemożliwiał wzięcie udziału wydarzeniach projektu „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”.  6. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie (publikację) zdjęć przez Stowarzyszenie Sursum Corda, z siedzibą w Nowym Sącz (33-300) przy ul. Lwowska 11 oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (00-124) przy al. Jana Pawła II 12, na ich stronach internetowych, ich profilach w serwisach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych, a także na potrzeby promocyjne i sprawozdawcze ww. podmiotów.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy