แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
"รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ไตรมาส 3 ปี 2559
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ ?
*
2. ขอให้เลือกระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬ
*
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ?
*
4. ท่านเคยนำข้อมูลรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬไปใช้ประโยชน์ในทางใด โปรดระบุ
*
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
*
Required
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬที่ท่านสนใจ
*
Required
7. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดบึงกาฬควรปรับปรุงหรือไม่ ?
*
8. ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด ?
9. ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
10. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
ขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 042 - 492 -518 ถึง 9
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy