BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC
Email address *
Đơn vị *
TÊN ĐƠN VỊ VIẾT HOA, ví dụ VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
Your answer
Năm học *
Ví dụ: 2017 - 2018
Your answer
Thành viên ban kiểm phiếu
Trưởng ban *
Họ và tên đồng chí Trưởng ban
Your answer
Thư ký *
Họ và tên đồng chí Thư ký
Your answer
Ủy viên *
Họ và trên đồng chí Ủy viên
Your answer
Thành phần dự họp
Tổng số ủy viên *
Tổng số ủy viên được triệu tập
Your answer
Số ủy viên bỏ phiếu *
Số ủy viên có mặt tham gia bỏ phiếu
Your answer
Danh sách khen thưởng
Số lượng khen thưởng *
Your answer
Họ và tên các đồng chí được khen thưởng *
Nếu danh sách bao gồm nhiều đồng chí, thì đánh số thứ tự và gõ enter xuống dòng. Ví dụ: 1. Phạm Văn A (Enter xuống dòng) 2. Nguyễn Thị B (Enter xuống dòng),...
Your answer
Kết quả bầu
Số phiếu phát ra *
Your answer
Số phiếu thu về *
Your answer
Số phiếu hợp lệ *
Your answer
Số phiếu không hợp lệ *
Your answer
Kết quả kiểm phiếu *
Nếu danh sách bao gồm nhiều đồng chí, thì đánh số thứ tự và gõ enter xuống dòng. Ví dụ: 1. Phạm Văn A - 12/12 phiếu (Enter xuống dòng) 2. Nguyễn Thị B 8/12 phiếu (Enter xuống dòng),...
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service