Přihláška AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště (Přihláška je určena zájemcům o atletiku, kteří jsou již dohodnuti s trenéry přípravek, žactva nebo tréninkových skupin. Bez dohody s trenéry nevyplňujte.)
Vážení atleti a zákonní zástupci, 
pokud se chcete stát členy našeho oddílu, přijďte se za námi podívat na atletický stadion. Pokud se rozhodnete stát našimi členy a již jste dohodnuti s trenéry, že vy nebo Vaše dítě bude oddíl navštěvovat, teprve vyplňte přihlášku.
Je nutné vyplnit vše s diakritikou a dodržet malá a velká písmena. Pokud má někdo 2 křestní jména, tak, prosím, vyplňte obě.

Děkujeme za spolupráci.
AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno *
Příjmení *
rodné číslo bez lomítka *
datum narození (formát 02.03.2022) *
Bydliště
Obec *
Ulice (pokud nemáte značení ulic, napište obec) *
Číslo popisné *
PSČ *
telefonní kontakt (do 18 let na zákonného zástupce)  *
email (do 18 let na zákonného zástupce) *
Jméno Příjmení zákonného zástupce (pouze u členů do 18 let)
tréninková skupina
Clear selection

Podáním této přihlášky se osoba stává členem AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, z. s. (dále jen „Spolek“).

Zákonný zástupce potvrzuje, že jeho dítě je schopno účastnit se pohybových aktivit při tréninku s důrazem na všestrannost, soutěží a závodů v rámci sportovního klubu, soutěží Krajského atletického svazu, Českého atletického svazu, České unie sportu apod. V případě změněné zdravotní způsobilosti je povinen tuto skutečnost ihned oznámit trenérovi.

Aktivně sportující člen Spolku se zavazuje absolvovat vstupní lékařskou prohlídku dle § 4 Vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Potvrzení o zdravotní způsobilosti odevzdá svému trenérovi. Současně se zavazuje, že po dobu registrace v Českém atletickém svazu absolvuje vždy jedenkrát za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku dle § 5 Vyhlášky č. 391/2013 Sb. a kopii této lékařské prohlídky odevzdá svému trenérovi.

Člen se zavazuje vstupem do atletického klubu uhradit každoročně členské příspěvky.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou České republiky[1] a EU[2].

Spolek shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, a to pouze za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.) a za účelem prezentace činnosti Spolku.

Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let ode dne ukončení členství ve Spolku, poté budou zlikvidovány v souladu se zákonem.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se zpracováním fotografií a audiovizuálních záznamů zobrazujících uvedeného člena pořízených během sportovních, společenských a jiných akcích Spolku za účelem marketingových činnosti Spolku (facebook, instagram, aj). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat na e-mailové adrese atletikauh@email.cz.

Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely Českého atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na uvedené e-mailové adresy. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat na e-mailové adrese atletikauh@email.cz.

ODESLÁNÍM TOHOTO FORMULÁŘE PROHLAŠUJI:

- že jsem se pečlivě seznámil/a s uvedeným textem přihlášky a mnou vyplněné údaje jsou pravdivé.

- že jsem starší 18 let nebo zákonný zástupce osoby mladší 18 let.


[1] Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákon č. 111/2019 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy