Intresseanmälan Fiber

JA, jag bor i Hallenbygden och jag är intresserad av fiber.

Släpp in världen i ditt vardagsrum, med en framtidssäker fiberuppkoppling har du tillgång till surf, tv, film, telefoni, larm och många andra tjänster via bredband.
Nu undersöker Hallenbygden i samverkan intresset för fiberuppkoppling i Hallenbygden.
På sikt kommer de gamla koppartrådarna som idag ger dig tillgång till telefoni och internetuppkoppling att rivas ner, mycket tyder på att de i så fall kommer att ersättas av mobilmaster som är mycket mer känsliga för störningar än fiber.
Vi i fibergruppen har just inlett arbetet med att undersöka tillvägagångssätt och bygdens intresse att när vi vet hur många
som är intresserade kan vi gå vidare och räkna på pris och utbyggnadstakt. Då kommer vi även att kalla till en eller flera informationsträffar.
För att en utbyggnad ska bli möjlig krävs att det finns en eller två i varje by som kan vara byombud. Vill du vara ombud i din by så kontakta Jonas Haggren 070-571 42 10 eller Fredrik Dahlström 070-5627925
Du kan även vända dig till oss om du har frågor eller funderingar.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question