Ankieta diagnozująca potrzeby uczniów przez wychowawców
Drodzy uczniowie,
poniższa anonimowa ankieta ma służyć nauczycielom, szczególnie wychowawcom w diagnozowaniu potrzeb, oczekiwań, zagrożeń i problemów uczniów. Ankieta ma posłużyć ewaluacji metod wychowawczych, niwelowaniu problemów oraz określania istniejących zagrożeń.
Kierunek kształcenia:
Jak czujesz się w swojej klasie i w swojej szkole? *
tak
nie
bezpiecznie
niepewnie
boję się
odczuwam lęk przed nauczycielami
odczuwam lęk przed uczniami
Czy na terenie szkoły ktoś Cię zaczepia, dokucza Ci? *
Jeśli ktoś Ci dokucza, to w jaki sposób? (zaznacz tyle odpowiedzi, ile Cię dotyczy)
Które z poniższych wymienionych sytuacji Cię dotyczą? (zaznacz tyle odpowiedzi, ile Cię dotyczy) *
Required
Jak często używasz następujących substancji? *
nigdy
jeden raz
sporadycznie
stale (regularnie)
papierosy
alkohol
marihuana
amfetamina
środki uspokajające, nasenna (bez zgody lekarza)
rozpuszczalniki, kleje
LSD
substancje psychoaktywne "dopalacze"
Jaka jest Twoja sytuacja społeczna? (zaznacz tyle odpowiedzi, ile Cię dotyczy) *
Required
Oceń, w jakim stopniu Twoja sytuacja rodzinna wpływa na Twoje osiągnięcia szkolne? *
Jak spędzasz czas po lekcjach? (zaznacz tyle odpowiedzi, ile Cię dotyczy) *
Required
Z problemami mogę się zwrócić do: (zaznacz tyle odpowiedzi, ile Cię dotyczy) *
Required
Czy jesteś zadowolony z wyboru szkoły? *
Czy zostałaś/eś zapoznana/y ze Statutem szkoły, w szczególności z zasadami zachowania, oceniania oraz prawami i obowiązkami ucznia?
Czy zostałaś/eś zapoznana/y z regulaminami pracowni, w których odbywasz zajęcia? *
Czego oczekujesz od wychowawcy?
Your answer
Czego oczekujesz od nauczycieli przedmiotów?
Your answer
Czy chciałbyś, aby były prowadzone zajęcia rozwijające? Jeśli tak, to z jakich przedmiotów?
Your answer
Czy chciałbyś, aby były prowadzone zajęcia wyrównawcze? Jeśli tak, to z jakich przedmiotów?
Your answer
Czy chciałbyś, aby nauczyciele mieli stałe dyżury, w czasie których mógłbyś chodzić na konsultacje? Jeśli tak, to jacy nauczyciele?
Your answer
Czy chciałbyś, aby w szkole była zorganizowana pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji, przygotowaniu do sprawdzianów, itd.?
Your answer
Czy chciałbyś uczestniczyć w: *
Required
O czym chciałbyś współdecydować w szkole?
Your answer
Co zmieniłbyś w szkole w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych np. zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów?
Your answer
Na terenie szkoły odbywały się zajęcia profilaktyczne. W których z nich uczestniczyłaś/eś lub chciałbyś uczestniczyć: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service