Konferencia Vyber si život 2020
Fórum života, občianske združenie a Áno pre život, nezisková organizácia Vás pozývajú na Konferenciu Vyber si život, ktorá sa uskutoční pod záštitou europoslankyne Miriam Lexmann a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej v sobotu 28. marca 2020 v Kongresovej sále Úradu ŽSK

Hlavná téma: Farmácia a ochrana života

Program

09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 10:00 Otvorenie - úvodné príhovory: Miriam Lexmann, Erika Jurinová

10:00 – 11:00 PharmDr. Ondrej Sukeľ: Čierno-biely svet - alebo - čo od lekárnikov vlastne spoločnosť očakáva? +diskusia
11:00 – 11:15 prestávka
11:15 – 12:15 THLic. Ján Vigľaš: Výhrada vo svedomí - svedectvo morálnych hodnôt, inteligentného rozlišovania a kultivovaného dialógu + diskusia

12:15 – 13:15 Obed v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja

13:15 – 14:15
14:15 – 15:30 Panelová diskusia – prirodzené metódy

15:30 Záver konferencie – Marcela Dobešová, predsedníčka FŽ

16:00 Odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha

Registračný poplatok je 12 € vrátane obeda. Platbu je potrebné zrealizovať do 20.3.2020.

Číslo účtu: SK61 0900 0000 0004 2287 4576, VS: 311

Poznámka pre adresáta: Priezvisko a Meno

Organizačný tím Fóra života a Áno pre život

Povinné*
Email *
Meno a priezvisko *
Organizácia *
Tel. kontakt *
Registračný poplatok som uhradil ku dňu: (,registrácia je platná až po uhradení registračného príspevku) *
Súhlasím so zasielaním noviniek z činnosti Fóra života. Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. *
Required
Ochrana osobných údajov
(1) V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") Vás týmto Organizátor konferencie informuje, že spracováva Vaše osobné údaje na účely vedenia evidencie účastníkov konferencie a zasielania informácií o činnosti Organizátora konferencie v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, názov organizácie, telefonický kontakt a informácia o úhrade registračného poplatku. (2) Organizátor konferencie spracováva Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi Vami a Organizátorom konferencie, resp. do odvolania Vášho súhlasu, najviac však 10 rokov. Týmto nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. Zákon o archívnictve).
Vyhlasujem, že moje osobné údaje som poskytol slobodne, vážne, a že som riadne a včas informovaný o získavaní, spracovaní a sprístupňovaní mojich osobných údajov Organizátorom konferencie. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Fórum života, o.z.. Report Abuse