Adhesions individuals per donar suport a un nou model de salut per a les persones trans*
La plataforma «Trans*forma la Salut» està formada pels diferents col•lectius de persones trans* de Catalunya i ha estat constituïda per exigir l'aplicació dels principis internacionals i de la normativa existent, sobretot la Llei catalana 11/2014, per sol•licitar l'accés als drets fonamentals i els canvis immediats en el model d'atenció a la salut de les persones trans* per tal que deixi de ser un model patologitzant i sigui un model basat en l'acompanyament i no el judici, integral, respectuós, sostenible, públic, gratuït i obert a totes les persones que ho sol•liciten sense exclusions ni discriminacions.
La plataforma «Trans*forma la Salut» necessita comptar amb tots i cadascun de nosaltres a través d'adhesions personals o grupals. Per això et convidem a emplenar el present document per fer constar les teues dades o les del vostre grup junt a la nostra petició.

****************************************************

La plataforma "Trans*forma la Salut" está formada por diferentes colectivos de personas trans* de Catalunya y se ha constituido para exigir la aplicación de los principios internacionales y de la normativa existente, sobretodo la Ley catalana 11/2014 para solicitar el acceso a los derechos fundamentales y cambios inmediatos en el modelo de atención a la salud de las personas trans* para que deje de ser un modelo patologizante y sea un modelo basado en el acompañamiento y no en el juicio, integral, respetuoso, sostenible, público, gratuito y abierto a todas las personas que lo soliciten sin exclusiones ni discriminaciones.
La plataforma “Trans*forma la Salut” necesita contar con todos y cada uno de nosotros a través de adhesiones personales o grupales. Por esto te invitamos a rellenar el documento presente, para hacer constar tus datos o los de vuestro grupo junto a nuestra petición.

*****************************************************

Trans*forma la Salut establishes itself to demand the implementation of international principles and the existing legislation, especially the Catalan Law 11/2014, to request access to fundamental rights and immediate changes in the trans* people health care model to stop it from being a pathologizing model and be, instead, a model based on accompanying and not on judgement, a model that is comprehensive, respectful, sustainable, public, free and open to all persons requesting it without exclusion or discrimination.
We count with each and every one of you to sign the proposition as individuals or groups (associations, collectives, societies, federations, foundations, etc.). We invite you to fill in this document to support our request.


Cognoms, Nom - Apellidos, Nombre - Name *
Your answer
Col·lectiu al que pertanys (si s'escau) - Colectivo al que perteneces (si es el caso) - Organisation you form part of
Your answer
DNI / NIE / Passaport / CIF... *
Your answer
Municipi - Municipio - Town *
Your answer
Area d'acció - Area de acción - Speciality
E-mail de contacte - E-mail de contacto - E-mail *
Your answer
Telèfon de contacte - Teléfono de contacto - Telephone
Your answer
Vols fer un donatiu? - ¿Quieres hacer un donativo? - Do you want to make a voluntary donation? *
Sí, vull donar
Quina quantitat vols donar? - ¿Qué cantidad quieres donar? - How much do you wish to donate? *
Si has triat fer un donatiu, rebràs un mail de resposta desde Paypal a nom d’Anna Maria (la nostra tresorera) on podràs fer-lo efectiu en 2 clicks a través de Paypal o amb targeta de crèdit.
Si has decidido hacer un donativo, recibirás un mail de respuesta desde Paypal a nombre de Anna Maria (nuestra tesorera) dónde podrás hacerlo efectivo en 2 clicks a través de Paypal o con targeta de crédito. - In case you have decided to make a voluntary donation, you will receive an e-mail from Paypal under the name of Anna Maria (our treasurer) with a link to make it effective through Paypal or with a credit card.
Vols fer pública la teva adhesió? - ¿Quieres hacer pública tu adhesión? - Do you wish to disclose your backing? *
Observacions - Observaciones
En cas de problemes per emplenar el formulari, pots enviar les teues dades també per e-mail a transformalasalut@gmail.com - En caso de tener problemas en el momento de rellenar el formulario, puedes mandar tus datos via e-mail a transformalasalut@gmail.com - In case you had any problems to sign the accession form, you can contact us in transformalasalut@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service