DANSKVARTERET
ENKÄTFRÅGOR DANSKVARTERET


Danskvarteret är namnet på en förstudie som genomförs av Danscentrum Stockholm med utvecklingsstöd från Stockholm Stads Kulturförvaltning.
Syftet med studien är att göra en inventering och kartlägga vilka behov och användbara befintliga resurser som finns inom dans- och koreografifältet i Stockholm. Inventeringen ligger som grund för ett förslag på hur ett Danskvarter kan utformas. Frågeställningen är: vilka möjligheter finns för att bygga en mer hållbar infrastruktur som också svarar mot fältets växande behov?

Danskvarteret kan vara i form av ett hus/kvarter eller ett nätverk av olika samarbeten med syftet att fungera som ett nav som binder samman och stärker fältet. Där samlas de verksamma för produktion och repetition, daglig träning och workshops, föreställningar och kurser - en mötesplats där såväl individuella konstnärskap får möjlighet att utvecklas.
Den långsiktiga effekten har potential till en ökad samordning, bättre fördelning av roller och funktioner, nya samarbeten dels konstnärlig utveckling och nya mötesplatser mellan dans/koreografi och dess publik.


Denna enkät riktar sig till dig som är fritt verksam inom dans och koreografi i Stockholm och dina svar är oerhört viktiga för det fortsatta arbetet med att skriva fram ett förslag. Det är angeläget att inventeringen innefattar så många aktörer som möjligt så att vi får ett tydlig och brett underlag att utgå ifrån.
Enkätfrågorna grundar sig på de teman som kommit fram i intervjuer som har genomförts inför arbetet med denna enkät.
Om du har förslag på aktörer som du tycker att vi borde ta kontakt med så mejla gärna deras namn och kontaktuppgifter till projektledare för förstudien Linda Adami: linda@dcsthlm.se

I slutet på maj 2018 kommer förslaget att finnas att läsa på Danscentrum Stockholms hemsida.

För att dina svar ska komma med i sammanställningen så vore vi tacksamma om du besvarar enkäten senast den 23 april. Svaren kommer inte att offentliggöras eller lämnas ut till annan part utan ditt medgivande.

Tack på förhand!

Namn och/eller organisation *
Your answer
Yrke *
Your answer
Hur länge har du varit yrkesverksam inom dans och/eller koreografi? *
Vad tycker du att Danskvarteret i form av ett hus ska innehålla för fysiska förutsättningar. Beskriv angelägenhetsgrad på en skala från 1-5.
Studios
Inte angeläget
Mycket angeläget
Scen
Inte angeläget
Mycket angeläget
En plats för administrativt arbete t.ex skrivbordsplatser
Inte angeläget
Mycket angeläget
Övrigt
Your answer
Vilka möjligheter anser du att Danskvarteret ska innehålla?
Ja
Nej
Konsultation
Om ja, i vilket avseende?
Your answer
Ja
Nej
Workshops
Om ja, i vilket avseende?
Your answer
Ja
Nej
Utbildning
Om ja, i vilket avseende?
Your answer
Ja
Nej
Daglig träning
Om ja, i vilket avseende
Your answer
Ja
Nej
Arbetsförmedlande verksamhet?
Om ja, i vilket avseende
Your answer
Ja
Nej
Producentstöd
Ja
Nej
Dansinfokontor med samlad information och dokumentation av svensk danskonst.
Övrigt
Your answer
Var anser du är en lämplig plats för ett Danskvarter i Stockholm och varför?
Your answer
Hur tycker du att en scen (publik verksamhet) på Danskvarteret bör drivas?
Vad är dina mest angelägna behov för att du ska kunna vara verksam inom dans och koreografi?
Your answer
Vad har du för resurser och/eller kunskaper som skulle kunna vara värdefulla för andra inom fältet att ta del av? Det kan tex vara något du är bra på och/eller något du har i form av tex scenografi, dansmatta, lampor, verktyg.
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Danscentrum Stockholm. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms