แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่อยู่อีเมล *
กรอกชื่อ - นามสกุล (พร้อมคำนำหน้า นาย/นาง/นางสาว) *
อายุ *
อาชีพ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน *
ที่อยู่สถานที่ทำงาน
มีความประสงค์ *
รายละเอียด *
เพื่อนำไป *
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด (ลงชื่อผู้ขอ) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy