בקשה למלגה 2017-2018
נא למלא את הטופס בשלמות ובכתב ברור! לאחר מילוי ושליחה תקבל העתק למייל שלך !
Email address
תמונה למועמד/ת חדש/ה
מועמד/ת
במידה וכבר קיבלת מילגה מבני ברית , באיזה שנה ?
שם משפחה:
שם פרטי:
הקשר למוצא טורקי
מין
מספר תעודת זהות:
שנת לידה:
ארץ לידה:
מצב משפחתי:
כתובת מגורים עיר
כתובת מגורים שם רחוב
כתובת מגורים מספר בית
כתובת מגורים מיקוד
טלפון בבית
טלפון נייד
דואר אלקטרוני
שירות בצה"ל
Required
במידה ופטור מצה"ל , הסיבה:
תפקיד בצה"ל
שירות לאומי
שירות בצה"ל תאריך גיוס
MM
/
DD
/
YYYY
שירות בצה"ל תאריך שיחרור
MM
/
DD
/
YYYY
הסיבות לבקשת המילגה:
מוסד לימודים:
פקולטה:
תואר:
מגמה עיקרית
שנה:
סה"כ שנות לימוד נדרשים לתואר ראשון:
ממוצע ציונים תשע"ז :
ממוצע ציונים בסיום הבגרות:
שנת סיום בגרות
מגמה משנית:
שנה:
סה"כ שנות לימוד נדרשים לתואר ראשון:
ממוצע ציונים תשע"ז:
שכר לימוד לשנת תשע"ח בש"ח
מס' שעות לימוד שבועיות הנדרשות למגמה העיקרית
מס' שעות לימוד שבועיות הנדרשות: למגמה משנית
סה"כ מס' שעות לימוד שבועיות
שנת התחלת הלימודים:
שנת סיום הלימודים (משוערת):
מספר שנות לימוד שנותרו לסיום תואר ראשון (לא כולל שנת הלימודים הנוכחית):
האם את/ה עוסק/ת בפעילות התנדבותית כלשהי?
במידה ואת/ה עוסק/ת בפעילות התנדבותית, נא לפרט:
האם במסגרת לימודיך כבר קיבלת או תקבל/י השנה מלגה או הנחה?
במידה ואת/ה במסגרת לימודיך כבר קיבלת או תקבל/י השנה מלגה או הנחה, נא ציין/י סכום בש"ח:
היכן תתגורר/י בשנת הלימודים הקרובה?
במידה ותתגורר/י בשנת הלימודים הקרובה בדירה בשכר חודשי, נא לפרט שכירות חודשית בש"ח
במידה ובחרת שתתגורר/י בשנת הלימודים הקרובה ב"אחר" נא לפרט:
האם בבעלותך / ברשותך רכב?
האם הנך עובד/ת או מתכוון/ת לעבוד (כולל עבודות מזדמנות)
במידה ואינך עובד/ת נא לפרט סיבה:
במידה והנך עובד/ת נא לפרט מקום עבודה
במידה והנך עובד/ת נא לפרט מס' שעות עבודה בשבועה
במידה והנך עובד/ת נא לפרט הכנסה חודשית:
במידה והנך עובד/ת נא לפרט סה"כ הכנסה שנתית:
פרטים על ההורים- האב -שם:
פרטים על ההורים- האב -כתובת:
פרטים על ההורים- האב -טלפון בבית:
פרטים על ההורים- האב -טלפון נייד:
פרטים על ההורים- האב - משלח-יד:
פרטים על ההורים- האב - מוצא:
פרטים על ההורים- האם - שם:
פרטים על ההורים- האם - כתובת
פרטים על ההורים- האם - טלפון בבית:
פרטים על ההורים- האם - טלפון נייד:
פרטים על ההורים- האם - משלח-יד
פרטים על ההורים- האם - מוצא
פרטים על ההורים- האב - עובד
פרטים על ההורים- האב - גמלאי
פרטים על ההורים- האב - משכורת בש"ח
פרטים על ההורים- האב - גמלה בש"ח
פרטים על ההורים- האב - ביטוח לאומי בש"ח
פרטים על ההורים- האב - מקור אחר -פרט וסכום בש"ח
פרטים על ההורים- האם - עובדת
פרטים על ההורים- האם - גמלאית
פרטים על ההורים- האם - משכורת בש"ח
פרטים על ההורים- האם - גמלה בש"ח
פרטים על ההורים- האם - ביטוח לאומי בש"ח
פרטים על ההורים- האם - מקור אחר -פרט וסכום בש"ח
נישואים שם בן/בת זוג:
הכנסה חודשית בש"ח בן/בת זוג:
הצהרה

אני הח"מ, מצהיר/ה בזאת, כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים, מדויקים ומלאים. ידוע לי, כי בקשתי למלגה לא תידון, ללא צירוף אישורים תקפים ומתאימים, המתייחסים למצבי הכלכלי. הנני מתחייב/ת למסור על כל שינוי בפרטים שמסרתי. ידוע לי כי מסירת פרטים לא נכונים או לא מלאים או אי-עדכונם במועד, יכולים לשמש סיבה לביטול הסיוע.
הוספת מסמכים
יש להוסיף קבצי PDF או תמונה בלבד
המסמכים הדרושים : -תלושי משכורת של 3 חודשים אחרונים של המועמד , של אמא ושל אבא של בן\בת זוג - -אישור שכר לימוד והפקדת תשלום ראשון לשנת הלימודים הנוכחית - תמצית רישום ממשרד הפנים המוכיח מוצא של ההורים או לחלופין תעודות זהות של אבא או אמא או סבא או סבתא עם קשר טורקי -מסמך ציונים -הסבר מועמד מה הסיבות להגשת מועמדות למלגה . נא לשים לב !!! אי-מילוי כנדרש או אי-צירוף מסכמים כמפורט, הבקשה לא תטופל. יש להעלות עד 10 קבצים, רצוי לאחד דפים לקובץ אחד.
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms