Solicitude de Adhesión a Galiza Cultura

Preenche estes datos para solicitares a adhesión da asociación á Federación de Asociacións Culturais de Galiza, GALIZA CULTURA. Ademais deberase enviar a seguinte documentación ao enderezo federacion@galizacultura.org:

- Acta de adhesión asinada polo presidente/a e secretaria/o da asociación.
- Copia do Documento de Identidade do Presidente/a e Secretario/a
- Copia dos Estatutos da Asociación.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question