Prihláška na školenie rozhodcu SZFB 1.kvalifikačného stupňa - Košice

Dátum: 14.9.2014
Miesto: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Čas: 9:30 - 17:00 (presný rozpis a program bude zaslaný prihláseným na nimi uvedenú e-mailovú adresu)
Školitel: Vojtech Byrtús ČR

Cena za školenie: 30 € (jednotná pre všetkých účastníkov)

dresy sa budú objednávať a platiť dodatočne neskôr

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question