Katolícke noviny - 170 rokov
Katolícke noviny, ktoré si 7. novembra 2019 pripomenú 170 rokov od svojho založenia, patria k najstarším periodikám na Slovensku. Keďže systematicky chceme zlepšovať ich kvalitu a poznať názor čitateľov i verejnosti na Katolícke noviny, rozhodli sme sa urobiť prieskum v širokom okruhu respondentov. Ak sa rozhodnete do prieskumu zapojiť, poprosíme, aby ste odpovedali na všetky otázky. Sme vďační za Vašu ochotu a čas, ktorý venujete jubilujúcim Katolíckym novinám.
1. Poznáte Katolícke noviny (KN)? *
2. Čítate KN? *
3. Ste predplatiteľom/kou KN? *
4. Akou formou získavate KN?
5. Ako hodnotíte dostupnosť odberu KN?
veľmi dobrá
skôr dobrá
skôr zlá
veľmi zlá
nepoužívam túto formu odberu
1. v kostole
2. predplatné – poštou
3. predplatné – kolportér
4. predplatné – online
5. v novinovom stánku
6. v predajniach SSV
6. Ak máte skôr zlú alebo veľmi zlú skúsenosť s odberom, v čom podľa vás spočíva problém?
Your answer
7. Koľko členov Vašej rodiny číta KN? Uveďte počet
Your answer
8. Ako dlho ste čitateľom/kou KN?
9. Čo je hlavným dôvodom, že čítate KN? Uveďte, prosím, iba jednu odpoveď.
10. Ako hodnotíte týždenník KN všeobecne? Hodnoťte na stupnici od 1 po 5, pričom 1 znamená najlepšie hodnotenie a 5 najhoršie hodnotenie.
1
2
3
4
5
aktuálnosť
zaujímavosť
využiteľnosť informácií v každodennom živote
dĺžka článkov
veľkosť písma
vzhľad novín
11. Ktorej oblasti by sa podľa Vás mali KN venovať vo väčšom rozsahu?
12. Ako často čítate nasledujúce rubriky? Vyjadrite sa ku každej rubrike zvlášť.
1. čítam ju v každom čísle
2. čítam ju pravidelne, ale nie v každom čísle
3. občas
4. nikdy
1. Z domova
2. Zo sveta
3. Duchovná obnova
4. Reportáž
5. Téma
6. Listáreň
7. Reportáž týždňa
8. Mladým
9. Kultúra
10. Deťom
11. Relax (krížovky, súťaže)
12. Literárny dúšok (úryvky z kníh)
13. Programy (Rádio Lumen, RTVS, RTVS – SRo, TV LUX)
14. Inzercia
15. Misie
16. Deň Pána – liturgická príloha k aktuálnemu týždňu
13. Ako vnímate rubriku Programy s výberom kresťanských programov?
14. Chceli by ste mať v KN program nasledujúcich kresťanských médií?
áno
nie
1. TV Lux
2. Rádio Lumen
3. TV Noe
4. Rádio Mária
15. Privítali by ste novú rubriku?
16. Ak by ste privítali novú rubriku, uveďte, prosím, konkrétne akú?
Your answer
17. Privítali by ste v KN pravidelný recept na nedeľný obed?
18. Zaujímajú Vás v KN aj inzertné rubriky?
19. Z ktorých oblastí by ste uvítali inzerciu?
20. Ovplyvňuje titulná strana Váš záujem o KN?
21. Podľa Vás sa úroveň KN za uplynulé 3 roky:
22. Čítate KN radšej v digitálnej podobe?
23. Sledujete webovú stránku www.katolickenoviny.sk? *
24. Kupujete si aj iné kresťanské periodiká? *
25. a) Ktoré z uvedených kresťanských časopisov si kupujete? Vyjadrite sa ku každému uvedenému časopisu. *
1. kupujem si každé číslo
2. kupujem pravidelne, ale nie každé číslo
3. občas
4. nikdy
1. Posol
2. Slovo
3. Slovo plus
4. Katolický týdeník
5. Zrno
6. Duchovný pastier
7. Hlasy z domova a misií
8. farský časopis
9. diecézny časopis
10. Rebrík
25. b) Aké iné z kresťanských časopisov si kupujete? Zadajte názov časopisu.
Your answer
26. a) Ako často sledujete nasledujúce kresťanské médiá? Vyjadrite sa ku každému uvedenému médiu. *
1. sledujem pravidelne
2. sledujem občas
3. nesledujem nikdy
1. Postoj.sk
2. TV Lux
3. TV Noe
4. Rádio Lumen
5. Rádio Proglas
6. Rádio Mária
7. Radio Vaticana
8. náboženské relácie RTVS – SRo
9. náboženské relácie RTVS
26. b) Ako často sledujete iné kresťanské médiá? Uveďte názov média a pravidelnosť sledovania.
Your answer
27. Ako často čítate nasledujúce denníky? Vyjadrite sa ku každému uvedenému denníku. *
1. čítam každé číslo
2. čítam pravidelne, ale nie každé číslo
3. občas
4. nikdy
1. Nový čas
2. Plus jeden deň
3. SME
4. Hospodárske noviny
5. Denník N
6. Pravda
7. Postoj.sk
28. a) Ako často čítate nasledujúce týždenníky? Vyjadrite sa ku každému uvedenému týždenníku. *
1. čítam každé číslo
2. čítam pravidelne, ale nie každé číslo
3. občas
4. nikdy
1. Báječná žena
2. Chvíľka pre teba
3. Eurotelevízia
4. Nový čas Nedeľa
5. Nový čas pre ženy
6. Plus 7 dní
7. Rytmus života
8. Šarm
9. Slovenka
10. Telemagazín pre ženy
11. Téma
12. TV Svet
13. Vasárnap
14. Život
28. b) Ako často čítate iné týždenníky? Uveďte názov týždenníka a pravidelnosť čítania.
Your answer
29. V ktorom kraji bývate? *
30. Pohlavie *
31. Vek *
32. Rodinný stav *
33. Máte deti? *
0
1
2
3
4
5
6 a viac
Počet detí
34. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
35. Sociálne postavenie *
36. Pracovné zaradenie *
37. Pracovné oblasti *
38. Spôsob bývania *
39. Byt/rodinný dom, v ktorom bývate, je *
40. Ako často využívate internet? *
41. Navštevujete nedeľné bohoslužby? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy