Formularz zgłoszeniowy do projektu "Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego"
Zgłoszenie do udziału w szkoleniach oraz poradnictwie indywidualnym w ramach projektu "Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego".  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nazwisko *
Imię *
Telefon kontaktowy *
Proszę podaj numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować:
E-mail
Proszę podaj swój adres e-mail.
Reprezentowana organizacja *
Podaj pełną nazwę organizacji pozarządowej, której jesteś przedstawicielem.
NIP organizacji pozarządowej
Podaj numer NIP organizacji pozarządowej jeżeli został nadany
W jakiej gminie znajduje się siedziba organizacji *
Wyrażam zgodę na:  przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu zgłoszenia udziału oraz organizacji projektu "Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego", a także nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w celu dokumentowania oraz upublicznienia działań wykonywanych w ramach projektu w szczególności w formie artykułów, zdjęć i filmików. *
Required
Organizatorem szkoleń i poradnictwa indywidualnego jest Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju"
Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem danych osobowych jest: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju”, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin., e-mail: biuro@partnerstwowrozwoju.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe: tel. 603 614 261.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia projektu sfinansowanego ze środków publicznych pt. „Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego".
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
- zgoda osoby, której dane dotyczą;
-      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
5. Dane osobowe będą przechowywane do końca 2029 r., czyli do końca okresu trwałości projektu.
6. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, można tę zgodę odwołać w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania wykonywanego przed odwołaniem zgody.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, gdy obowiązek taki ciąży na administratorze. W szczególności Narodowemu Instytutowi Wolności, czyli instytucji finansującej projekt.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku odmowy ich podania udział w projekcie nie będzie możliwy.
9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
- dostępu do danych osobowych;
- żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy