Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО

по чл. 11 от Закона за политическите партии
/ обн. ДВ бр.28 от 01 април 2005г., изм. ДВ бр. 102 от 20 декември 2005г.,
изм. ДВ бр. 17 от 24 февруари 2006 г./
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question