Projekt MASS - DOBRE PRAKTYKI

Projekt MASS (Motivate and Attract Students to Science) - http://bit.ly/mass4education

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod edukacji naukowej sprawiających, że nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uwzględniające problematykę zrównoważonego rozwoju staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i lepiej dopasowane do potrzeb uczniów. Ogólnym celem projektu jest identyfikacja, analiza, ocena i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Praktyki dotyczyć będą zajęć prowadzonych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych i będą sklasyfikowane w ramach 3 obszarów tematycznych:

A. Praktyki pokazujące zastosowanie innowacyjnych technologii TIK i narzędzi cyfrowych w celu przyciągnięcia do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dzisiejsze pokolenie „cyfrowych uczniów”. Prezentowana dobra praktyka powinna pokazać, że użycie TIK jest uzasadnione i jest skutecznym narzędziem sprawiającym, że nauczanie danego tematu staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i lepiej dopasowane do potrzeb uczniów. Rozwój umiejętności przekrojowych, takich jak umiejętności IT i pełne wykorzystanie technologii w szkołach są istotnym elementem współczesnej edukacji. Narzędzia cyfrowe, aplikacje internetowe oraz portale społecznościowe w coraz większym stopniu stają się głównym źródłem informacji i jednocześnie rozrywki dla uczniów. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk wykorzystania tych narzędzi w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Włączenie wymienionych elementów do pracy na zajęciach z uczniami może ułatwić zrozumienie omawianych zagadnień oraz uatrakcyjnić proces kształcenia.

B. Praktyki efektywnie wykorzystujące metody badawcze (IBSE) ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Metoda IBSE (Inquiry Based Science Education) okazała się skuteczna i staje się coraz bardziej popularna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Dobre efekty wykorzystania elementów tej metody szczególnie widoczne są w edukacji najmłodszych uczniów.

C. Praktyki wspierające uczniów osiągających słabe wyniki w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w pozytywnym postrzeganiu nauki i poprawie wyników. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych uczniowie poznają wiele zagadnień związanych z mechanizmami funkcjonowania otaczającego nas świata. Istotnym jest, aby każdy uczeń miał szansę na aktywne uczestnictwo w zajęciach, niezależnie od poziomu trudności przekazywanych treści.

  DOBRA PRAKTYKA

  DOBRA PRAKTYKA może odnosić się edukacji matematyczno-przyrodniczej, lekcji przedmiotowej lub jej części, zadania uczniowskiego czy projektu edukacyjnego. Może również dotyczyć zajęć pozalekcyjnych w ramach edukacji nieformalnej. Dobrze, jeśli przykłady będą miały odniesienie do problematyki zrównoważonego rozwoju.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question