Анкета: Работа с доброволци
TimeHeroes има нужда от вас. В момента подготвяме подробен наръчник за работа с доброволци, като за целта правим предварително проучване сред организации и граждани. За да сме максимално полезни, питаме за нужди, добри практики, проблеми, съвети от опита. Не търсим само богат опит, напротив - ако не сте или рядко сте ползвали услугите на доброволци, искаме да чуем защо.

Анкетата отнема 5-7 минути. Благодарим сърдечно!
Име на организацията/организатора *
Your answer
Вие сте? *
(Само един отговор)
От колко години e дейността ви? *
(Само един отговор)
Къде сте базирани? *
(Само един отговор)
В коя сфера е дейността ви? *
(Повече от един отговор)
Required
Ползвали ли сте доброволци в дейностите си? *
(Само един отговор)
Ако НЕ - какво ви е спирало да ползвате доброволци?
(Повече от един отговор)
Какво би ви мотивирало да започнете да работите с доброволци?
Your answer
Ако ДА - колко често (на годишна база) ползвате доброволци?
(Само един отговор)
Какъв тип са инициативите ви?
(Повече от един отговор)
Имате ли човек в организацията, който отговаря за работата с доброволци?
(Само един отговор)
Кои са основните канали, през които набирате доброволци?
(Повече от един отговор)
Кои платформи за набиране на доброволци познавате? *
(Повече от един отговор)
Required
Интервюирате ли доброволците предварително?
(Само един отговор)
Правите ли обучение/инструктаж преди доброволците да се включат в инициативата?
(Само един отговор)
Ако не - защо?
(Само един отговор)
Ако да - използвате ли някой от следните подходи при обучението/инструктажа?
(Повече от един отговор)
Имате ли разработени писмени насоки за работа с доброволци?
(Само един отговор)
Според вас какво съдейства за мотивацията на доброволците?
(Повече от един отговор)
Казвате ли благодаря? Как?
(Повече от един отговор)
Издавате ли някаква форма на сертификат на доброволците си?
(Само един отговор)
Как осигурявате дългосрочна ангажираност на доброволците с организацията/мисията ви?
(Повече от един отговор)
Kато цяло, доволни ли сте от работата си с доброволци?
(Само един отговор)
Какви са основните проблеми при работата с доброволци, които срещате?
(Повече от един отговор)
От знания/обучение в каква посока имате най-голяма нужда?
(Повече от един отговор)
Според вас доколко са доволни доброволците от работата с вас?
(Само един отговор)
Какъв, според вас, е основният смисъл от работа с доброволци? *
Your answer
Коя е най-голямата ви грешка при работата с доброволци?
Your answer
Според вас на какви критерии трябва да отговаря обявата за една доброволческа инициатива, за да е успешна?
Your answer
Ако трябва да дадете един съвет на организация, която тепърва започва да работи с доброволци, какъв би бил той?
Your answer
Проектът “Систематизиране на опита за работа с доброволци и повишаване на капацитета на НПО” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Герои на времето” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service