Sol·licitud de suport - Xarxa de Suport Trinitat Nova / Solicitud de apoyo - Red de Apoyo Trinitat Nova
(Cat)

L'objectiu d'aquest formulari és:

1. Sol.licitar suport de la Xarxa.
2. Recollir informació descriptiva sobre la seva necessitat.
3. Recollir dades personals necesàries pel funcionament de la Xarxa.

Un cop s'inscrigui al formulari un/a de les companys/es de la Xarxa es posarà en contacte amb vostè. Preguem tinguin paciència, som una xarxa solidària de veïns i veïnes.

🔴 CRISI CORONAVIRUS 🔴

Front el COVID-19 que està afectant a moltes persones del nostre barri, el veïnat, amb el suport d'entitats i serveis del barri, estem impulsant aquesta xarxa per recolzar-nos mútuament i oferir suport a les persones més vulnerables del nostre entorn (gent gran que viu sola, famílies monomarentals o monoparentales, persones afectades pel virus, etc.).


(Cast)

El objetivo de este formulario es:

1. Solicitar el apoyo de la Red.
2. Recoger información descriptiva sobre su necesidad.
3. Recoger datos personales necesarios para el funcionamiento de la Red.

Una vez se inscriba al formulario una de las compañeras y compañeros de la Red se pondrá en contacto con usted. Rogamos tengan paciencia, somos una red solidaria de vecinas y vecinos.

🔴 CRISIS CORONAVIRUS 🔴

Frente al COVID-19 que está afectando a muchas personas de nuestro barrio, vecinas y vecinos, con el apoyo de entidades y servicios del barrio, estamos impulsando esta red para apoyarnos mutuamente y ofrecer apoyo a las personas más vulnerables de nuestro entorno (personas mayores que viven solas, famílias monomarentales o monoparentales, personas afectadas por el virus, etc).


🔴 Canals de comunicació / Canales de comunicación:

Correu electrònic: xarxasuporttrinitatnova@gmail.com

(També pots descriure la teva necessitat a través d'aquest correu i nosaltres et respondrem tan aviat com sigui possible/ También puedes describir tu necesidad mediante éste correo y te responderemos tan pronto como sea posible).

Us agrairem que ho compartiu amb les vostres veïnes i veïns. Gràcies! / Os agradeceremos que lo compartáis con vuestros vecinos y vecinas. ¡Gràcias!


🔴 Protecció de Dades / Protección de Datos:

*Las persona que cedan sus datos a partir de este formulario muestran su apoyo al contenido y reivindicaciones que anteriormente se ha mostrado.

*En cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), i la Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter personal (LOPDCP, 15/99) le informamos que al facilitar voluntáriamente sus datos personales, autoriza a que sean incorporados i tratados en la actividad de ésta red de vecinos y vecinas de Trinitat Nova con las finalidades necesarias para el desarrollo de su actividad. Sus datos podran ser cedidos a otras entidades o administraciones públicas con el fin de consolidar los objetivos de la entidad. Ésta red de vecinos y vecinas de Trinitat Nova se compromete a no utilizar para fines lucrativos los datos que se compartan con la entidad. Podrà ejercer su derecho de información, acceso, rectificación, suspensión, limitación y oposición al tratamiento de los datos personales enviando un correo a: xarxasuporttrinitatnova@gmail.com
Vols rebre ajuda d'alguna persona de la Xarxa de Suport de Trinitat Nova? / Quieres recibir ayuda de alguna persona de la Red de Apoyo de Trinitat Nova? *
Indica el teu nom / Indica tu nombre *
Your answer
Indica el teu cognom / Indica tu apellido *
Your answer
Telèfon de contacte / Teléfono de contacto *
Your answer
Indica la direcció del domicili (Format: Nom de la via / portal / pis / porta / direcció postal) // Indica la dirección del domicilio (Formato: Nombre de la vía / portal / piso / puerta / dirección postal) *
Your answer
Adreça electrònica de contacte (si tens) / Correo electrónico de contacto (si tienes)
Your answer
Quina edat tens? / Cuántos años tienes? *
Tens les necessitats bàsiques cobertes? (quant a l’alimentació, productes d'higiene i medicació) / Tienes las necesidades básicas cubiertas? (en cuanto a la alimentación, productos de higiene y medicación) *
Tens suport al teu entorn familiar i/o relacional? / Tienes apoyo de tu entorno familiar y/o relacional? *
El teu estat d’ànim és com l'habitual? / Tu estado de ánimo es como el habitual? *
Reps suport d'algun servei, públic o no, que vingui a ajudar al domicili? / Recibes apoyo de algún servicio, público o no, que venga a ayudar a tu domicilio? *
Indica les teves necessitats i la Xarxa de Suport intentarà oferir-te una resposta el més aviat possible / Indica tus necesidades y la Red de Apoyo intentará ofrecerte una respuesta lo más pronto posible
Possibles necessitats / Posibles necesidades
Anar a comprar i rebre aliments, medicaments i/o productes higiènics al domicili / Ir a comprar y recibir alimentos, medicamentos y/o productos higiénicos al domicilio
Atendre necessitats diàries: persona gran o amb dependència que viu sola / Atender necesidades diarias: persona mayor o con dependencia que viva sola
Necessitat de contacte personal o telefònic de tant en tant perquè em sento sol/a al meu domicili / Necesidad de contacto personal o telefónico de vez en cuando porque me siento solo/a a mi domicilio
Ajuda en desplaçaments per qüestions de salut, perquè no es disposa d'altres mitjans / Ayuda en desplazamientos por cuestiones de salud, porque no se dispone de otros medios
Altres. Especifica quines / Otras. Especifica cuales
Recorda seguir totes les mesures de preveció per quan arribis a casa / Recuerda seguir todas las medidas de preveció por cuando llegues a casa:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy