I Wielki Mecz od Świtu do Zmierzchu 2017
PIERWSZY TAKI MECZ NA ŚWIECIE | UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY | NIC NIE ZBIERAMY WYŁĄCZNIE ZACHĘCAMY DO WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI | DOŁĄCZ I ZAGRAJ DLA RATOWANIA ŻYCIE KOBIET CHOĆ KILKA MINUT W JEDNEJ Z 32 CZĘŚCI WIELKIEGO MECZU | GRAMY 27 MAJA 2017 PRZY WIERTNICZEJ 26A NA TRAWIASTYM BOISKU CENTRUM SPORTU WILANÓW OD 4:25 DO 20:40 | LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA | Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru uczestników. Osoby wybrane zostaną powiadomione potwierdzającym udział mailem lub sms-em.

Email address *
1. Imię Uczestnika/-czki *
Your answer
2. Nazwisko Uczestnika/-czki *
Your answer
3. Numer telefonu Uczestnika/-czki lub opiekuna prawnego *
Your answer
4. Wiek Uczestnika/-czki w chwili rozgrywania Wielkiego Meczu *
5. Zagram w drużynie (RÓŻOWYCH lub BIAŁYCH koszulek ) : *
6. Przyjdę grać w zalecanym kolorze koszulki piłkarskiej *
7. ZAGRAM W CZĘŚCI NUMER (jest 32 części Wielkiego Meczu) : *
8. Mój maksymalny czas gry to około: *
9. Możesz zagrać w więcej niż jednej części Wielkiego Meczu? *
10. Zgłaszam udział w Wielkim Meczu jako : *
Required
11. Kogo reprezentuje Uczestnik/-czka *
12. Nazwa organizacji, którą będziesz reprezentować podczas Wielkiego Meczu
Your answer
OŚWIADCZENIE O ZASADACH ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORÓW - Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicu/prawnym opiekunie.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i ewentualnie, wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków i urazów. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w meczach piłki nożnej, chyba, że wynikają one z jego winy. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Fundacja Piłka jest Piękna z siedzibą w Warszawie, ul.Pileckiego 112/100, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do wzięcia udziału w kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy, a szczególności do wzięcia udziału w meczach piłki nożnej w dniu 27 maja 2017 r. wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.Dane nie są udostępniane żadnym, innym podmiotom i są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, powiatu, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób, powiatów i klubów, które zostaną wyróżnione. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WIELKIEGO MECZU - Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w części Wielkiego Meczu piłki nożnej w Wilanowie dnia 27 maja 2017 roku. Jednocześnie oświadczam, iż biorę udział w Wielkim Meczu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Oświadczam, że jeśli moje dziecko będzie brało udział w Wielkim Meczu to zrobi to na moją odpowiedzialność i ryzyko. Zostałem(łam) zapoznany z informacją, że organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za ewentualne, powstałe podczas trwania turnieju kontuzje i urazy. W razie zaistnienia jakichkolwiek wydarzeń losowych nie będę wnosić roszczeń wobec organizatorów. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć i nagrań wideo z Wielkiego Meczu z moim wizerunkiem na potrzeby promocji kampanii Razem wygrywamy z rakiem piersi. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service