สำหรับผู้สนใจร่วมฝึก บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ ในต่างจังหวัด

เนื่องจากปัจจุบันโรงฝึกมีผู้สอนเยอะขึ้น และ ผู้สอนหลายคนเดินทางไปต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อย
จึงอาจเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถจัดสัมมนาฝึกบูจินกัน บูโด ไทจุสสุ ในต่างจังหวัดได้ อย่างเช่นที่เคยทำมาในอดีต
สำหรับผู้สนใจร่วมฝึก บูจินกัน บูโด ไทจุสสุ ในต่างจังหวัด สามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้การติดต่อกลับ
เมื่อมีการจัดสัมมนาฝึกในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ลงชื่อสนใจเข้าฝึกจำนวนมากพอในพื้นที่นั้น ๆ

(หากพื้นที่ใดที่มีโอกาสฝึกสม่ำเสมอและมีผู้เข้าฝึกสม่ำเสมอ ก็อาจจะสามารถเปิดกลุ่มฝึกได้ในอนาคตต่อไป)

เนื่องจากในอดีตมีปัญหาที่ว่า ผู้สนใจลงชื่อไว้แล้ว
แต่เมื่อจัดสัมมนากลับมีคนมาจริงไม่กี่คน จึงขอความร่วมมือลงชื่อเฉพาะผู้ที่สนใจจริงนะครับ

  ข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลอื่น ๆ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question