Upitnik o zadovoljstvu knjižničnim uslugama Knjižnice veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću
Svrha ovoga upitnika je utvrditi koliko su studenti zadovoljni uslugama koje im nudi Knjižnica Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. Za popunjavanje upitnika potrebno je izdvojiti 10 minuta. Upitnik je anoniman. Rodni izrazi su neutralni i odnose se na osobe oba spola.
Status studenta *
Studijska godina koju trenutno pohađam *
Odjel na kojem studiram *
Odabrati jedan od ponuđenih odgovora *
Do literature/informacija potrebnih za učenje/izradu seminarskih radova/vježbe najčešće dolazim pomoću: *
Required
Za slijedeće tvrdnje zaokružite jedan od ponuđenih brojeva (pri čemu 1 predstavlja potpuno neslaganje, a 5 potpuno slaganje) koji najbolje opisuje vaše ponašanje u knjižnici:
1 - U potpunosti se ne slažem
2 - Djelomično se ne slažem
3 - Niti se slažem niti ne slažem
4 - Djelomično se slažem
5 - U potpunosti se slažem
Navike pri korištenju knjižnice *
1
2
3
4
5
U Knjižnici rado samostalno pretražujem građu na policama
U Knjižnici samostalno koristim knjižnični katalog
U Knjižnici se često obraćam knjižničnom osoblju za pomoć pri traženju informacija
U Knjižnici često pretražujem raspoložive on-line baze podataka
Skloniji sam korištenju literature na digitalnom mediju (e-knjige, digitalni članci) nego na analognom mediju (tiskane knjige, tiskana periodika)
Usluge Knjižnice najčešće koristim u svrhu učenja
Kvaliteta knjižnice *
1
2
3
4
5
Dobro sam upoznat sa svim uslugama koje pruža Knjižnica
Zadovoljan sam radnim vremenom Knjižnice
Zadovoljan sam radom i stručnošću knjižničnog osoblja
Zadovoljan sam raspoloživim naslovima monografskih jedinica građe (knjigama, priručnicima, rječnicima i sl.)
Zadovoljan sam raspoloživim naslovima periodike koji se nude u knjižnici
Zadovoljan sam uslugom fotokopiranja u knjižnici
Zadovoljan sam opremljenošću knjižnice računalom opremom
Zadovoljan sam uvjetima rada i radnim ambijentom u Knjižnici
Usluge koje pruža Knjižnica uglavnom zadovoljavaju moje informacijske potrebe
Usluge koje pruža Knjižnica uglavnom nadilaze moja očekivanja
8. Usluga Pitaj knjižničara postoji pod rubrikom Knjižnica na službenim web stranicama Veleučilišta. Ovu uslugu kroz postavljanje pitanja knjižničaru mogu koristiti elektroničkim putem u bilo koje vrijeme i za bilo koju informacijsku potrebu. S ovom sam informacijom *
9. Navedite što biste promijenili ili predložili da bi se povećalo Vaše zadovoljstvo uslugama Knjižnice Veleučilišta *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću. Report Abuse - Terms of Service