UJIAN 18, STATISTIK (MATEMATIK 1449/1)
Arahan kepada pelajar : Sila jawab semua soalan. Bagi soalan aneka pilihan A B C atau D, pilih jawapan yang TEPAT. Bagi soalan yang memerlukan jawapan pendek, sila tulis jawapan anda di ruang jawapan. Anda akan mengetahui markah selepas selesai menjawab kesemua soalan. Sekiranya anda memperoleh 70 % dan ke atas, anda layak menerima sijil yang akan dihantar ke alamat email yang anda daftarkan. Sila kumpul sijil-sijil tersebut untuk semakan guru mata pelajaran. Insyaallah tamat musim PKP Cikgu Khai akan sediakan "HADIAH MISTERI" kepada mana-mana pelajar yang mengumpul sijil terbanyak. Mungkin 3, 5 atau 10 orang yang layak... Selamat menjawab. Disediakan oleh CIKGU HAJI KHAIRU RASID BIN MOHAMAD, SMK Tan SRI Jaafar Albar.
Email address *
NAMA PENUH *
SEKOLAH *
1. Carta palang yang tidak lengkap di atas menunjukkan bilangan telur mengikut gred yang dijual oleh seorang pekedai dalam sehari. Jika data itu diwakili oleh sebuah carta pai, sudut sektor yang mewakili bilangan telur gred C ialah *
5 points
Captionless Image
2. Piktograf yang tidak lengkap diatas menunjukkan bilangan majalah yang dicetak oleh sebuah kilang pencetak dalam dua tahun tertentu. Dalam tahun 2004, bilangan majalah yang dicetak oleh kilang itu bertambah sebanyak 20%. Bilangan majalah yang dicetak oleh kilang itu dalam 2004 *
5 points
Captionless Image
3. Graf garis di atas menunjukkan pendapatan harian seorang penjaja. Min pendapatan harian ialah *
5 points
Captionless Image
4. Carta pai di atas menunjukkan pekerjaan penduduk di sebuah kampung. Jika terdapat 900 orang petani di kampung itu, bilangan nelayan di kampung itu ialah *
5 points
Captionless Image
5. Jadual di atas menunjukkan taburan kekerapan mata dalam satu pertandingan. Jika min taburan itu ialah 2.25, nilai n ialah *
5 points
Captionless Image
6. Jadual di atas menunjukkan kekerapan skor yang diperoleh sekumpulan pelajar. Jika median skor ialah 32, nilai terkecil yang mungkin bagi x ialah *
5 points
Captionless Image
7. Jadual di bawah menunjukkan keputusan mengikut gred yang diperoleh sekumpulan pelajar Tingkatan 5 dalam suatu ujian. Diberi pelajar yang memperoleh gred A,B, dan C dianggap lulus.Jika sebuah carta pai dilukis untuk mewakili maklumat itu, sudut sektor yang mewakili B ialah 144. Bilangan pelajar Tingkatan 5 yang lulus dalam ujian itu ialah *
5 points
Captionless Image
8. Jadual di bawah menunjukkan taburan mata yang diperoleh sekumpulan peserta dalam suatu pertandingan. Hitung min mata bagi peserta yang peroleh kurang daripada 4 mata. *
5 points
Captionless Image
9. Carta pai dalam rajah di bawah menunjukkan bilangan setem yang dikumpul oleh empat orang pelajar.Diberi nisbah bilangan setem Chia kepada bilangan setem empat orang pelaja itu ialah 2 : 5. Jika jumlah bilangan setem empat orang pelajar itu ialah 720 keping, hitung bilangan setem Ben *
5 points
Captionless Image
10. Jadual di bawah menunjukkan taburan markah yang diperoleh 20 orang pelajar dalam suatu kuiz. Min markah bagi kumpulan pelajar itu ialah *
5 points
Captionless Image
11. Jadual di bawah menunjukkan skor yang diperoleh sekumpulan peserta dalam satu pertandingan. Bilangan pelajar yang mendapat skor min ialah *
5 points
Captionless Image
12. Carta pai di bawah menunjukkan gred yang diperoleh sekumpulan pelajar dalam suatu ujian matematik. Bilangan pelajar yang mendapat gred B ialah 22 orang. Jika sudut sektor bagi gred A adalah dua kali sudut sektor bagi gred C, hitung bilangan pelajar yang mendapat gred A. *
5 points
Captionless Image
13. Piktograf menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh sebuah syarikat dalam tiga bulan tertentu. Jika min bilangan kereta yang dijual dalam sebulan ialah 75 buah, hitung bilangan kereta yang dijual dalam bulan Mei. *
5 points
Captionless Image
14. Carta pai menunjukkan bilangan pen merah, biru, dan hitam yang dihasilkan oleh sebuah kilang. Bilangan pen merah dan pen hitam yang dihasilkan oleh kilang itu masing-masing ialah 12 000 batang dan 15 000 batang. Hitung nilai x. *
5 points
Captionless Image
15. Jadual menunjukkan mata yang diperoleh sekumpulan peserta dalam suatu kuiz. Bilangan peserta yang mendapat mata kurang daripada mata mod ialah *
5 points
Captionless Image
16. Jadual menunjukkan keputusan yang diperoleh oleh sekumpulan calon dalam suatu peperiksaan. Jika maklumat itu diwakili oleh sebuah carta pai, sudut sektor yang diwakili bilangan calon yang memperoleh gred C ialah 96 darjah. Cari nilai x. *
5 points
Captionless Image
17. Soalan 17 hingga 18 berdasarkan jadual berikut. Jadual di bawah menunjukkan jisim bagi sekumpulan pelajar yang terdiri daripada 15 orang. Berapakah orang pelajar yang mempunyai jisim 55 kg? *
5 points
Captionless Image
18. Soalan 17 hingga 18 berdasarkan jadual berikut. Hitung min jisim (kg) bagi data tersebut. *
5 points
Captionless Image
19. Soalan 19 hingga 20 berdasarkan jadual berikut. Jadual di bawah menunjukkan mata yang diperolehi sebilangan penembak yang menembak sesuatu sasaran. Setiap penembak hanya menembak sekali sahaja . Mata yang mempunyai kekerapan yang terbesar ialah *
5 points
Captionless Image
20. Soalan 19 hingga 20 berdasarkan jadual berikut. Jumlah penembak yang mengambil bahagian ialah *
5 points
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry Of Education Malaysia. Report Abuse