Discapacitat i Conflictes ètics en la pràctica professional

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** FORMULARI TANCAT - Moltes gràcies als que heu aportat dades a la recerca i als que heu ajudat en la difusió *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

  Presentació

  Des de fa tres anys, la línia de recerca “Ètica, responsabilitat professional, competències i tècniques en contextos complexos” de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, de la URL, estem treballant en l’anàlisi de la dimensió ètica en els professionals de l’acció social: competències, identificació dels conflictes de valor, formació i assessorament. Tot plegat emmarcat en el grup de recerca GIAS. DINCAT dona suport a aquesta recerca i s'emmarca en la feina que s'està fent sobre aquesta matèria. De la mateixa manera el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya també recolza l'enviament d'aquest instrument. Càtedra ETHOS Ramon Llull recolza també aquesta recerca. Aquest qüestionari té per objectiu identificar quines són les principals fonts de conflicte de valor en la seva pràctica professional i les formes més habituals de resoldre'ls o gestionar-los. El resultat de la recerca ens ha de permetre identificar les situacions de dificultat que viuen els professionals en la seva pràctica quotidiana i fer propostes que incideixin en un millor tracte de les persones ateses, en una millora de la relació interprofessional dins de l’equip i un major benestar del propi professional. En concret aquest qüestionari aborda aquests temes amb professionals que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Com podeu veure, es tracta d'un qüestionari anònim que garanteix totalment la confidencialitat de la persona que el contesta i la protecció d’aquesta d’acord amb la Llei 15/1999 de Protecció de Dades Personals . Necessitem saber quina és la vostra formació, quin lloc de feina ocupeu, els anys d'experiència i el tipus de funcions que de manera genèrica desenvolupeu en la vostra feina diària. El qüestionari consta de quatre parts: - La primera té per objectiu identificar quines són les principals fonts de conflicte en la vostra activitat professional, ja sigui respecte de l'encàrrec o la missió encomanada, les persones que ateneu o els altres professionals amb què treballeu. - La segona part la centrarem en veure quines són les formes més habituals de gestió d'aquestes dificultats i els sistemes de suport amb què podeu comptar. - La tercera part ens centrarem en veure quina formació heu rebut sobre ètica aplicada i gestió de conflictes de valor i quina creieu que seria la formació que us podria ser de més utilitat. - Finalment la quarta aborda temes específics sobre habitatge. Atenció a aquesta instrucció: tothom que omple el qüestionari ha d'anar fins al final d'aquest per acabar clicant el botó d'enviar la informació (aquesta indicació és molt important perquè en cas contrari no ens arribaran les respostes), però tal i com indiquen les instruccions al qüestionari, la part anunciada com a "Quarta part: qüestions sobre habitatge i necessitats no materials" només l'han d'omplir les persones que treballeu en un servei d'Habitatge. Cal que arribeu fins el botó final d'enviament i us sortirà un missatge a la pantalla conforme s'ha rebut correctament. Per completar-ho necessitareu aproximadament 20/25 minuts. En contestar el qüestionari ens autoritzeu per fer us de les dades per a la recerca. Confiem que la vostra participació podrà millorar les pràctiques professionals de l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. Us agraïm la vostra col•laboració i restem a la vostra disposició Oscar Martínez Rivera omartinez@peretarres.org
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question