Упитник о ставовима ученика основних и средњих школа о значају и развијености школског спорта и о унутрашњој и спољашњој мотивацији ученика за бављење школским спортом
НАПОМЕНА: Школски спорт подразумева организоване ваннаставне спортске активности у школи и ван ње, у оквиру предмета физичко и здравствено васпитање, укључујући и спортске секције, школска спортска такмичења (унутар школе и између школа), недељу школског спорта, односно све спортске активности у складу са школским програмом и годишњим планом рада школе.

Напомена: На питања која следе одговараш заокруживањем једног од понуђених одговора, сем у случајевима када је другачије назначено.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Пол: *
Ученик сам: *
Разред: *
Тип насеља у којем се школа налази: *
Тип насеља у којем живиш: *
Пун назив школе и општина у којој се школа налази: *
Да ли се бавиш школским спортом? *
Уколико си на претходно питање одговорио/ла са НЕ, следећа два питања прескочи.
Колико се редовно бавиш школским спортом?
Clear selection
Којим спортом се бавиш у школи (могуће је заокружити више понуђених спортова)?
Да ли се бавиш спортом ван школе? *
Уколико си на претходно питање одговорио/ла са НЕ, следећа два питања прескочи.
Колико се редовно бавите спортом ван школе?
Clear selection
Којим спортом се бавиш ван школе (могуће је заокружити више понуђених одговора)?
Пажљиво прочитај сваку тврдњу и заокружи одговор који најбоље изражава твој степен слагања са њом.
НАПОМЕНА:
Уколико се НЕ БАВИШ школским спортом, одговори на тврдње од 1. до 20, остале занемари.
Уколико се БАВИШ школским спортом, одговори на све тврдње од 1. до 45.
Тврдње *
У потпуности се не слажем
Углавном се не слажем
Немам став
Углавном се слажем
Слажем се у потпуности
1. Сматрам да бављење школским спортом доприноси бољем успеху у школи.
2. Бављење школским спортом развија позитивне облике понашања.
3. Бављење школским спортом спречава лоше држање тела (нпр. крива кичма, равни табани).
4. Бављење школским спортом утиче на правилан физички развој.
5. Бављење школским спортом развија самодисциплину.
6. Бављење школским спортом смањује агресивност код ученика.
7. Бављење школским спортом развија колективни дух.
8. Бављење школским спортом развија правилне хигијенске навике.
9. Моја школа учествује на општинским школским спортским такмичењима.
10. Моја школа високо вреднује школски спорт.
11. У мојој школи се реализују школске спортске секције.
12. У мојој школи се веома цене ученици који се баве школским спортом.
13. Моја школа организује одељењска школска спортска такмичења.
14. Моја школа има довољно спортских терена у дворишту.
15. Моја школа има адекватно опремљену салу за школски спорт.
16. У мојој школи наставници физичког и здравственог васпитања ангажују се у школском спорту.
17. Наставник физичког и здравственог васпитања, за потребе школског спорта, ангажује искључиво ученике који тренирају у спортским клубовима.
18. Наставник физичког и здравственог васпитања, за потребе школског спорта, ангажује и остале ученике који не тренирају у спортским клубовима.
19. Наставник физичког и здравственог васпитања јавно похваљује ученике који се баве школским спортом.
20. Мој разредни старешина подстиче ученике да се баве школским спортом.
Уколико имаш неку сугестију или неки коментар, наведи:
Тврдње *
У потпуности се не слажем
Углавном се не слажем
Немам став
Углавном се слажем
Слажем се у потпуности
21. Бављење школским спортом ми причињава задовољство.
22. Осећам се пријатно док тренирам у школској секцији.
23. Занимљиво ми је када у школском спорту учим нове вештине.
24. Вољан/на сам да се и у слободно време бавим школским спортом.
25. Довољно сам мотивисан/а да се редовно бавим школским спортом.
26. Волим да се такмичим у школском спорту.
27. Представља ми напор да останем после редовне наставе да тренирам у школској секцији.
28. Важно ми је да будем успешан/на у школском спорту.
29. Осећам се напето када се бавим школским спортом.
30. Бављење школским спортом доприноси да се осећам способно и успешно.
31. Задовољан/на сам постигнутим резултатима у школском спорту.
32. Желим да се бавим школским спортом јер се у нашој школи веома цене ученици који се њиме баве.
33. Похвале осталих ме инспиришу да се бавим школским спортом.
34. Наставник физичког и здравственог васпитања ме мотивише да се бавим школским спортом.
35. Директор школе мотивише ученике да се баве школским спортом (нпр. похвале, дипломе, спортска опрема).
36. Родитељи ме мотивишу да се бавим школским спортом.
37. Очекујем да за бављење школским спортом добијем спортску опрему.
38. Очекујем да за бављење школским спортом добијем награду од родитеља.
39. Успеси других ученика ме покрећу на бављење школским спортом.
40. Школски спорт ми омогућује да другима покажем своје способности.
41. Бављење школским спортом је најбољи начин за упознавање с вршњацима.
42. Мотивише ме када видим да се моји другови / моје другарице баве школским спортом.
43. Бављење школским спортом позитивно се одражава на мој лични развој.
44. Бављење школским спортом доприноси мом бољем успеху у школи.
45. Волим да се бавим школским спортом јер тако развијам и друге вештине које ми могу бити корисне у свакодневном животу.
Уколико имаш неку сугестију или неки коментар, наведи:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy