WAVE REGISTRATION 2022 / VLNOVÁ REGISTRACE 2022

Ahoj, tuto registraci potřebujeme od každého pilota toužícího létat ve vlnových prostorech (startujícího i z jiného letiště)!!!
Registrace je POVINNÁ- AK Jeseník musí na základě Studie bezpečnosti každý rok předkládat ŘLP Praha důkaz o tom, že byli všichni uživatelé vlnových prostorů prokazatelně seznámeni s VLNOVOU a KOORDINAČNÍ SMĚRNICÍ -viz dokumenty. 

Hi, we need this registration from every pilot who wants to fly in the wave space (even when taking off from another airport) !!!
Registration is MANDATORY - AK Jeseník must annually submit to ANS Prague, on the basis of the Safety Study, proof that all users of the wave sectors have been demonstrably acquainted with the WAVE DIRECTIVE - see documents.

Pro všechny lety je povinnou výbavou zařízení pro vysílání polohy (OGN/flarm tracker) nebo podobné.
Pro všechny lety je povinnou výbavou zařízení poskytující kyslík a je povinnost pilotů jeho použití při letech nad 10000 ft!
For all flights, position equipment (OGN / flarm tracker) or similar is mandatory.
For all flights, the equipment providing oxygen is mandatory and it is the duty of pilots to use it on flights above 10,000 ft!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Full name / celé jméno *
Aeroclub/aeroklub *
Phone number/telefonní číslo *
Address *
Glider/ kluzák - typ, imatrikulace *
Glider racing call sign/ volací znak kluzáku *
Wave take off  airport / Letiště vzletu do vlny *
I will participate Wave Camp 22.10-6.11.2022 in LKMI / Budu se účastnit Vlnového kempu v LKMI 22.10-6.11.2022 *
Required
PRAVIDLA/ RULES
Po přistání z vlny na LKMI osobně nahlásím čas přistání a jméno/imatrikulaci kluzáku časoměřiči! Pokud nebude mé přistání zaznamenáno v bloku časoměřiče, vystavuji se nebezpečí vyhlášení pohotovosti/hledání kluzáku se všemi důsledky pro pilota kluzáku. V případě přistání mimo letiště udám čas/jméno/imatrikulaci a místo přistání na telefonním čísla +420604905903 formou SMS.
After landing from the wave at LKMI, I will personally report the landing time and the name / matriculation of the glider to the timekeeper! If my landing is not recorded in the timer block, I run the risk of declaring an alert / searching for a glider with all the consequences for the glider pilot. In the case of landing outside the airport, I will indicate the time / name / registration and the place of landing on the telephone number +420604905903 in the form of an SMS.

Pro všechny lety je povinnou výbavou zařízení pro vysílání polohy (OGN/flarm tracker) nebo podobné.
Pro všechny lety je povinnou výbavou zařízení poskytující kyslík a je povinnost pilotů jeho použití při letech nad 10000 ft!                                                                  
For all flights, position equipment (OGN / flarm tracker) or similar is mandatory.
For all flights, the equipment providing oxygen is mandatory and it is the duty of pilots to use it on flights above 10,000 ft!
Potvrzuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými pravidly / I confirm that I have read the above rules *
Required
CONFIRMATION / POTVRZENÍ:   *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy