WAVE REGISTRATION/ VLNOVÁ REGISTRACE

Ahoj, tuto registraci potřebujeme od každého pilota toužícího létat ve vlnových prostorech (startujícího i z jiného letiště)!!!
Registrace je POVINNÁ- AK Jeseník musí na základě Studie bezpečnosti každý rok předkládat ŘLP Praha důkaz o tom, že byli všichni uživatelé vlnových prostorů prokazatelně seznámeni s KOORDINAČNÍ SMĚRNICÍ/Vlnovou směrnicí -viz dokumenty.

Hi, we need this registration from every pilot who wants to fly in the wave space (even when taking off from another airport) !!!
Registration is MANDATORY - AK Jeseník must annually submit to ANS Prague, on the basis of the Safety Study, proof that all users of the wave sectors have been demonstrably acquainted with the WAVE DIRECTIVE - see documents.

Email address *
Full name / celé jméno *
Aeroclub/aeroklub *
Phone number/telefonní číslo *
Address *
Glider/ kluzák - typ, imatrikulace *
Glider racing call sign/ volací znak kluzáku *
Wave take off airport / Letiště vzletu do vlny *
FOR PILOTS WITH LKMI TAKE OFF:/ Pro piloty startující z LKMI:
Po přistání z vlny na LKMI osobně nahlásím čas přistání a jméno/imatrikulaci kluzáku časoměřiči! Pokud nebude mé přistání zaznamenáno v bloku časoměřiče, vystavuji se nebezpečí vyhlášení pohotovosti/hledání kluzáku se všemi důsledky pro pilota kluzáku. V případě přistání mimo letiště udám čas/jméno/imatrikulaci a místo přistání na telefonním čísla +420604905903 formou SMS.

After landing from the wave at LKMI, I will personally report the landing time and the name / matriculation of the glider to the timekeeper! If my landing is not recorded in the timer block, I run the risk of declaring an alert / searching for a glider with all the consequences for the glider pilot. In the case of landing outside the airport, I will indicate the time / name / registration and the place of landing on the telephone number +420604905903 in the form of an SMS.
CONFIRMATION / POTVRZENÍ: *
Required
Do you need check flight with instructor?/ Potřebujete vývoz s instruktorem?
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.