แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ / หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจ้ง: ให้ตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อสถานประกอบการ/หน่วยงานหรือสถานศึกษา *
Your answer
2. ตำแหน่ง/หน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม *
Your answer
3. ชื่อผู้สำเร็จการศึกษา *
Your answer
4. ระดับที่จบการศึกษา *
5. สาขาวิชาที่จบการศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service