ගීත ඉල්ලීම් අයැදුම
මෙම පෝර්මය පිරවීමේදී කැමති භාෂාවක් යොදා ගන්න. Please fill this form using any language . Sinhala / English / Singlish

මෙම ෆෝර්මය පුරවා අවසන් වූවාට පසු ' submit' බොත්තම ඔබන්න. When you finish fill this form please click 'submit' button

ඔබේ නම Your Name
Your answer
ඔබ ඉන්නා රට Country , you are living now
Your answer
ඔබ කැමති ගීතයේ පළමු වචන කීපය first few words of the song
Your answer
ගීතය ගායනා කරන ශිල්පියා Artist
Your answer
ගීතය රස විදින්නට ඔබ එකතු කර ගන්නා අය Who are join with you to listen the song
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms