แบบฟอร์มใบนำส่งโครงการวิจัยที่ขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
2. กดส่ง หรือ submit
3. ตรวจสอบอีเมลของท่าน
4. พิมพ์ไฟล์ pdf ชื่อ "แบบฟอร์มใบนำส่งโครงการวิจัยที่ขอรับส่งการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ตามแนบในอีเมล
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน
6. นำส่งฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรภายนอก 0-2561-4892 ภายใน 611088
อีเมล rsd@ku.th
Email address *
ชื่อโครงการวิจัย (ไทย) *
ชื่อโครงการวิจัย (อังกฤษ) *
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัยหลัก(ไทย) *
ชื่อ-สกุล ผู้วิจัยหลัก(อังกฤษ) *
เบอร์โทรศัพท์ ตัวอย่าง 0612345678 *
สถานภาพ
Clear selection
สังกัดคณะ/สำนัก/สถาบัน *
ภาควิชา/ฝ่าย *
กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ อื่นๆ
โปรดระบุผู้ควบคุม ที่ปรึกษาการวิจัยหลัก
ชื่อผู้ควบคุม /ที่ปรึกษาการวิจัยหลัก
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse