Ansökan 1. Medverkande omställningverksamheter till #REconomyGBG

Har du en ‘omställningsorienterad’verksamhet eller håller på att starta en och vill få möjlighet att delta under #REconomyGBG eventen i April? "Pitcha" din affärsidé och söka efter investeringar som; hjälp att få laga en maskin, mentorskap, lokal, pengar, kunskap om affärsutveckling eller liknande.

Vad är en ‘omställningsorienterad’ verksamhet?
En ‘omställningsorienterad’ verksamhet är ekonomiskt hållbar och bidrar till samhället genom att fylla verkliga behov, skapa social nytta och har en positiv, eller åtminstone neutral miljöpåverkan.

Vi tror att konventionella företag, stora som små, har en viktig roll i en lokal omställning men väljer här att lyfta fram visionen om omställningsföretag, då detta sällan får utrymme i dagens investeringssammanhang.

Följande kriterier kommer vara av vikt i urvalsprocessen (alla behöver inte uppfyllas):
1. Bidrar till en långsiktig resiliens/stabilitet i det lokala samhället
2. Lämplig resursanvändning
3. Syftet med verksamheten sträcker sig bortom vinstmaximering
4. Aktiv samhällsaktör och socialt hållbar
5. Lokal aktör med fokus på lokala kunder och leverantörer
6. Främjar en cirkulär och kollaborativ ekonomi

Läs mer om vad dessa kriterier kan innebära i praktiken (på engelska) - http://www.reconomy.org/inspiring-enterprises/whats-a-transition-enterprise/


Välkommen att ansöka här fram till den 20:e mars.

För frågor kontakta Emma Öhrwall på reconomygbg@gmail.com
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select at least 1 options.
  This is a required question