Persoonsgegevens
Voornaam *
Your answer
Voorletters *
Your answer
Achternaam *
Your answer
Meisjesnaam
Your answer
Adres *
Your answer
Postcode *
Your answer
Woonplaats *
Your answer
Telefoonnummer vast *
Your answer
Telefoonnummer mobiel *
Your answer
E-mailadres *
Your answer
Geboortedatum
LET OP: Eerst maand, dan dag, dan jaar invullen (Amerikaanse notitie)
MM
/
DD
/
YYYY
Geslacht *
Naam huisarts
met het behandelplan kunt u uw huisarts informeren
Your answer
BSN
Your answer
Naam zorgverzekeraar
Your answer
Polis-/relatienummer
Your answer
Door wie/wat bent u bij onze praktijk terecht gekomen?
Your answer
Heeft u de behandelingsvoorwaarden gelezen en gaat u hiermee akkoord? *
BEHANDELINGSVOORWAARDEN Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande behandelingsvoorwaarden.De arts/ therapeut (verder behandelaar te noemen) is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet Kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast volgt de behandelaar de regels omtrent meldcode kindermishandeling en datalekken. In geval van bloedprikken volgt de behandelaar de landelijke richtlijnen prikaccidenten van het RIVM.VERTROUWELIJKHEID VAN DE CONSULTEN De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt niet naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. De behandelaar mag de gegevens geanonimiseerd gebruiken voor statistische doeleinden.De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier. De cliënt ontvangt zelf via de mail of de post een behandelplan van de behandelaar alsmede de uitslagen van de Es Teck screening en de laboratoriumonderzoeken. Hiermee kan de cliënt zelf de behandelend huisarts of specialist informeren.Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn bewaard. De behandelaar stelt een behandelplan op vanuit zijn ervaring en expertise en adviseert de cliënt dit behandelplan op te volgen. Het staat de cliënt vrij om het advies op te volgen. BEHANDELING KINDEREN Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van ouders/voogden vereist. Door het aanvaarden van deze behandelovereenkomst gaat u akkoord met de behandeling van uw kind. De aanwezigheid van (een van de) ouders of verzorgers is gewenst bij de afspraken van kinderen van 12 tot 16 jaar en verplicht bij kinderen onder de 12 jaar. KOSTEN EN WERKWIJZE Voorafgaand aan de eerste afspraak wordt de cliënt geïnformeerd over de kosten en werkwijze middels de intake informatiebrief via de mail of via de post. Als de cliënt akkoord geeft op de behandelingsvoorwaarden dan geeft de cliënt te kennen dat hij zich op de hoogte heeft gesteld van de kosten en werkwijze.Betaling van de consulten dient na afloop van het consult of de behandeling per pin of contant te worden voldaan. VERGOEDING VERZEKERAARS Vergoedingen vinden geheel of gedeeltelijk plaats onder de aanvullende verzekering. BEREIKBAARHEID De behandelaar is via een telefoondienst of assistente bereikbaar en het streven is binnen 3 à 4 werkdagen terug te komen op een vraag. Medisch inhoudelijke vragen worden niet behandeld via de mail of telefoon, alleen tijdens consulten (dit kan ook via een telefonisch consult). AFSPRAKEN De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. BIJZONDERE BEPALINGEN De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega arts of therapeut, indien zijn behandeling niet toereikend is of indien de behandelaar voor een langere periode verhinderd is te werken door ziekte of andere omstandigheden. AANSPRAKELIJKHEID De behandelaar heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.Bij geschillen met de behandelaar is het advies om dit eerst te bespreken met de behandelaar en met elkaar tot een oplossing te komen. De beroepsverenigingen waar de behandelaar bij is aangesloten kennen een klachtencommissie in het geval de behandelaar en de cliënt er niet uitkomen. Als deze klachtencommissie het geschil niet kan oplossen, dan is de MBOG aangesloten bij de Geschilleninstantie van de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De BVAT is aangesloten bij de SCAG, Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Aan het laten behandelen van een klacht door deze onafhankelijke geschillencommissies zijn kosten verbonden.Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms