Đăng kí sử dụng hệ thống hỗ trợ công cụ nghiên cứu Eewoww


EEWOWW là công cụ hỗ trợ nhà nghiên cứu trong hoạt động thu thập, tổ chức quản lý và chia sẻ thông tin tham khảo phục vụ hiệu quả cho hoạt động trích dẫn và hợp tác trong nghiên cứu. Mọi hoạt động khám phá tri thức của bất kỳ nhà nghiên cứu, luật sư, kỹ sư trong bất cứ lĩnh vực đều đòi hỏi tổng hợp thông tin, phân tích, viết và chia sẻ kết quả nghiên cứu - EEWOWW chính là dịch vụ tối ưu hóa tất cả quá trình trên.

Một số thông tin:

- Link File Hướng dẫn sử dụng: https://goo.gl/63PE6X

- 12 video clip hướng dẫn sử dụng: https://goo.gl/PbcL5r

- Link hình ảnh các buổi tập huấn ( 29/11/2016 - 2/12/2016) : https://goo.gl/pUmYRz

- Link hỗ trợ online: https://goo.gl/GYU5wf

- Link bài viết:

1. http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=22014&lang=vi&site=0

2. http://ntt.edu.vn/news/news/2234/index.php

3. http://hcmute.edu.vn/ArticleId/2122ca2c-849c-40dc-b735-aa5d45ef7869/hoi-thao-ung-dung-cong-nghe-so-trong-doi-moi-giang-day-hoc-tap-va-danh-gia-cho-giang-vien-cac-truong-dh-cd

Thông tin hỗ trợ trực tiếp: Mr Tân 0902458694 - 0981649822 ( tan.huynh@ieg.com.vn - tanhm.igroupvietnam@gmail.com )

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question