FORMULARZ ZAPISÓW na XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników
Szanowni Państwo,

Już po raz jedenasty zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskim Forum Pełnomocników. W tym roku spotykamy się w Krakowie, dzięki współpracy z Województwem Małopolskim oraz Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych - ośrodkiem Sieci SPLOT. Ogólnopolskiemu spotkaniu będzie towarzyszyć IX Małopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO. Forum odbędzie się 26 września (środa) w g. 10.00-15.30 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12).

Obecny rok obfituje w ważne wydarzenia samorządowe, z perspektywy zadań Pełnomocników ds. współpracy jest nim również 15-lecie UDPPiW. Podsumowaniu jej dorobku, ale także omówieniu zapowiadanych przez rząd zmian w rozporządzeniu do ustawy poświęcona będzie pierwsza część Forum. Szczególnie podkreślamy udział pana Wojciecha Kaczmarczyka, Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który zaprezentuje planowane zmiany w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego.

W drugiej części zaprosimy Państwa do warsztatowych konsultacji projektu zmian rozporządzenia do Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie ( UoDPPiW).
Przedstawimy również propozycje współpracy kierowane do jednostek samorządu terytorialnego.

Mamy nadzieję, że XI OFP będzie cenną okazją do spotkania w gronie koleżanek i kolegów samorządowców, szansą na wymianę doświadczeń i kontaktów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, lecz organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów w Krakowie.

Zgłoszenia do udziału w forum przyjmujemy do dnia 21 września (piątek) do godz. 15 00.

Liczymy na to, że zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie do Krakowa.

Serdecznie zapraszamy!


Jacek Krupa Zbigniew Wejcman Ewa Chromniak
Marszałek Prezes Zarządu Prezeska Zarządu
Województwa Małopolskiego Sieci SPLOT Fundacji BIS


Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Reprezentowana instytucja/organizacja pozarządowa *
Your answer
Numer telefonu do kontaktu *
Your answer
Dieta *
ORGANIZATORAMI XI OFP są Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
WAŻNE INFORMACJE REJESTRACYJNE:
O udziale w Forum Pełnomocników decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeń będzie aktywny do dnia 20 września, o ile limit uczestników nie zostanie wcześniej przekroczony.

Osoby zakwalifikowane do udziału w Forum Pełnomocników zostaną o tym poinformowane drogą meilową sukcesywnie najpóźniej do dnia 22 września 2018r.

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych: tel.12 412 15 24 , e-mail: olga.glinska@bis-krakow.pl

Warunki uczestnictwa
1) Udział w Forum Pełnomocników organizowanym przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych jest dobrowolny i nie podlega opłacie.
2) Przepisy niniejszych Warunków uczestnictwa stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa i obowiązują wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w spotkaniu („Uczestnicy”).
3) Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji on-line we wskazanym terminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacja warunków uczestnictwa.
4) Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu zostanie przesłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.
5) Osobom uczestniczącym w spotkaniu zapewnione zostaną przerwy kawowe i lunch.
7) Uczestniczki/Uczestnicy są zobowiązane/zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest spotkanie.
8) Wysłanie Zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej oznacza akceptację Warunków uczestnictwa, a także akceptację przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem/Uczestniczką a Organizatorami.
9) Uczestnik/Uczestniczka wyraża zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatorów dla celów promocyjnych, informacyjnych, sprawozdawczych i ewaluacyjnych, w tym na obrót egzemplarzami utworu, na których utrwalono ten wizerunek, jak i na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób.
10) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Forum w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora.
11) Organizator zastrzega, że nie ponosi kosztów dojazdu oraz innych kosztów związanych z Forum, które poniosą uczestnicy.
Warunki uczestnictwa *
Zapoznałem/am się z warunkami uczestnictwa i akceptuję je:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w XI Forum Pełnomocników. Administratorami danych są : Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków i Sieć SPLOT, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa.Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek uczestnictwa w Forum. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych i możliwość ich poprawiania jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sieć SPLOT. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms