PRIHLÁŠKA na teoretický seminár v metóde ABA

PRIHLÁŠKA na "Intenzívny teoretický seminár v metóde ABA" (19.-21.4.2013 a 3.-5.5.2013), ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Autism Competence Exchange v rámci programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.

Seminár bude viesť dr. Beata Urbaniak z Centra pre autizmus a Inštitútu Wspomagania Rozwoju Dziecka v Gdaňskui, kde pracujú podľa modelu Inštitútu Princeton Child Development Institute v USA. Viac informácií: http://www.andreas.sk/index.php?www=metodikaaba

Teoretický seminár sa uskutoční v dvoch termínoch:
Seminár I.
piatok 19.4.2013 - od 9:30 do 18:00
sobota 20.4.2013 - od 9:30 do 17:30
nedeľa 21.4.2013 - od 9:30 do 13:00
Seminár II.
piatok 3.5.2013 - od 9:30 do 18:00
sobota 4.5.2013 - od 9:30 do 17:30
nedeľa 5.5.2013 - od 9:30 do 13:00
v priestoroch Zdravotníckeho centra "Martha Frühwirt", Obere Augartenstr. 26-2, vo Viedni.

Podmienkou účasti je absolvovanie oboch seminárov a splnenie kritéria odbornosti. Jazykom seminára je slovenčina a nemčina. Simultánne tlmočenie, ako aj občerstvenie je zabezpečené. Kapacita seminára je 10 miest. Semináru sa tiež zúčastnia 7 odborníci, ktorí následne absolvujú 1,5 ročný kurz v metodike ABA (skupina A a B).
Prihlášky prijímame do 15. apríla 2014 do 12. hodiny.

Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava a Österreichische Autistenhilfe, Viedeň

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question