สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2/2560

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question