Cvičné testy pro zkoušky Strážný 68-008-E
Vyzkoušejte si zdarma cvičný online test, který je totožný jako u zkoušky profesní kvalifikace Strážný. Pokud si ani po vyplnění testu nevěříte a chtěli by jste originál testu, který obdržíte u zkoušky, prosím kontaktujte nás.
Email address *
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem … *
Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný kontrolní mechanizmus… *
Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat *
Kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zničením nebo poškozením nebo se o takové jednání pokusí, se dopustí … *
Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat *
Podmínky držení, nošení a používání střelných zbraní a střeliva … *
Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit … *
Podstatou činnosti poplachového zabezpečovacího systému je … *
Majetkové vztahy fyzických a právnických osob … *
Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva … *
Nutnou obranou není … *
Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, … *
Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která umožňuje … *
S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami … *
Policista prokazuje svoji příslušnost k policii … *
Při ochraně napadeného objektu je strážný povinen … *
K odpovědnosti za přestupek postačí … *
Pro výkon činností ostrahy majetku a osob … *
O skutečnostech, které se vztahují k zajištění bezpečnosti objektu a výkonu služby jakož i o skutečnostech obchodní, výrobní, technické či jiné povahy, o kterých se pracovník soukromé bezpečnostní služby při výkonu služby dozvěděl … *
Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu … *
Strážní mohou zpracovávat osobní údaje … *
Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností … *
Přestupkem je … *
Při provádění úkonu je policista povinen … *
K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří … *
Trestným činem je … *
Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy … *
Úkolem Policie České republiky je … *
Pro výkon činností ostrahy majetku a osob musí pracovník splňovat odbornou způsobilost *
K technickým bezpečnostním systémům patří … *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.