Анкета стану розвиненості правової культури у педагогічних працівників
Шановні колеги! Просимо Вас взяти участь у педагогічному дослідженні, присвяченому проблемі розвитку правової культури педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти – П(ПТ)О.
Зосередимо Вашу увагу на тому, що:
"право – це система норм (правил поведінки) і принципів, встановлених або визнаних державою як регулятори суспільних відносин, які формально закріплюють міру свободи, рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечуються всіма заходами легального державного впливу та примусу" [О.Ф. Скакун];
цінність – феномен, що є визначальним для людини і відповідає її актуальним потребам та ідеалам;
ціннісні орієнтації – спрямованість інтересів і потреб особистості на конкретну ієрархію життєвих цінностей, надання переваги одним цінностям і заперечення інших, спосіб диференціації особистісних об’єктів і явищ за їх особистісною значущістю;
потреба – стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від обʼєктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою його активності;
мотив – це спонукання людини до активності, повʼязане з намаганням задовольнити певні потреби;
правосвідомість є сукупністю уяви і почуттів, що виражає ставлення людей до права та правових явищ у громадському житті.
Зазначимо короткі відомості про себе (не потрібно вказувати ПІБ).Коротко укажіть Вашу спеціальність, здобутий освітньо-кваліфікаційний/освітній рівень, який заклад вищої освіти закінчили, заклад П(ПТ)О, у якому працюєте, яку дисципліну викладаєте, педагогічний стаж: *
Спробуймо проставити ранг цінностей за ступенем їх значущості для Вас (від 1 до 9: від менш значущого до більш значущого). Якщо вважаєте якісь цінності рівнозначними для Вас, проставте їм однаковий ранг. *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальної скрути)
Цікава робота у закладі П(ПТ)О
Розваги (отримання задоволення, відсутність зобовʼязань)
Суспільне визнання, кар’єра, повага колег
Загальна культура людини (зокрема правова культура)
Свобода (самостійність учинків, незалежність суджень, оцінок)
Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, українського народу)
Виконавська дисципліна, відповідальність
Оцініть власні правові знання і уміння за п’ятибальною шкалою. Якщо Ви вважаєте, що зовсім не володієте вказаним у таблиці знанням (умінням), позначте це як «0» (підкресліть). За умови, що Ви глибоко володієте певним знанням (умінням), відзначте цей факт оцінкою «4» . В інших випадках використайте можливості шкали: *
0
1
2
3
4
Знання основних правових понять, засад Конституційного права України
Уміння використовувати правові норми у повсякденному житті
Знання основних понять освітнього права, основних законодавчих та нормативних актів у галузі освіти, системи нормативно-правових актів, що регулюють права та обов’язки учасників освітньог опроцесу
Уміння забезпечувати соціально-правовий захист учасників освітнього процесу.
Знання теоретичних основ правового виховання, його ролі й особливостей у закладі П(ПТ)О і на виробництві; забезпечення правового супроводу учнів тощо
Уміння здійснення профілактики правопорушень, формування правосвідомості вихованців, здатність аналізувати ситуації у правовому полі, застосовувати норми захисту прав учнів з обмеженими можливостями, правопорушників та ін..
Знання з теорії держави і права, основ цивільного, трудового, сімейного, адміністративного та кримінального права.
Уміння застосовувати і формувати в учнів здатності застосування положень трудового, адміністративного і кримінального законодавства у вирішенні навчально-виробничих ситуацій
Знання освітніх, професійних стандартів, стандартів оцінювання кваліфікацій, особливостей розроблення освітньо-професійних програм, навчальних планів на компетентнісній основі
Уміння розробляти нормативні освітні документи щодо забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників,
У своїй правомірній поведінці Ви переважно керуєтеся (підкресліть): *
Згадайте, як Ви поводилися у ситуаціях, коли порушувалися Ваші права? *
Чи проявляєте Ви інтерес до правових знань? *
Спробуймо проставити ранг особистісних якостей педагогічного працівника за ступенем їх значущості для Вас (від 1 до 9: від менш значущого до більш значущого). Якщо вважаєте якісь якості педагога рівнозначними для Вас, проставте їм однаковий ранг. *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Зарозумілість
Вимогливість до себе
Законослухняність
Самокритичність
Правова принциповість
Справедливість
Лицемірство
Самолюбство
Чи відчуваєте Ви потребу в сучасних правових знаннях ? *
Якби хто-небудь із Ваших колег задумав що-небудь протиправне, як би Ви вчинили? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy