แบบฟอร์มรับข้อคิดเห็น ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากร ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนการกำกับดูแลของสำนักบริหารทรัพย์สินฯ ได้สามารถใช้เป็นช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นรวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ โดยชื่อของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย หากไม่ได้รับความยินยอม ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อมูล
ชื่อผู้แจ้ง *
Your answer
สถานะ *
หน่วยงาน/คณะ
กรณี อื่นๆ
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
e-mail
Your answer
1. ข้อแนะนำหรือคำร้องสำหรับพื้นที่ (ระบุ)
ระบุเพิ่มเติม (เช่น ชื่อร้าน)
Your answer
รายละเอียด
Your answer
2. ความคาดหวังในการดำเนินการของสำนักฯ
Your answer
3. ช่องทางที่ต้องการให้ชี้แจงหรือตอบกลับ
รายละเอียดเพิ่มเติมช่องทางการชี้แจงหรือตอบกลับ โปรดระบุ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms