แบบประเมินผล โครงการจัดการฐานข้อมูลอ้างอิง End Note X5 ประจำปีการศึกษา 2555

โปรดระบุความพึงพอใจต่อโครงการจัดการฐานข้อมูลอ้างอิง End Note X5 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00น. - 11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์คณะเทคนิคการแพทย์
  This is a required question
  This is a required question
  ความเหมาะสมของระยะเวลาและช่วงเวลาาก
  การให้บริการและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่คณะฯ
  โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับใด
  Please enter one response per row