Muzio Clementi: Sonatina C dur
Email address *
Celý oddíl s hlavním tématem má zde 8 taktů. Podívejte se do not a správně vyberte hudební formu tohoto oddílu:
1 point
Vedlejší téma následuje bez mezivěty (!) ihned za hlavním tématem a zní až do konce expozice. Pojmenujte jeho hudební formu:
1 point
Vedlejší téma v expozici sonátové formy bývá u durových skladeb v tónině:
1 point
U této skladby je v tónině:
1 point
Uveďte název tóniny, ve které je vedlejší téma:
1 point
Charakteristická doprovodná figura v levé ruce např. v taktu 9 a 11 má název podle hudebního skladatele. Jedná se o tzv. bas:
1 point
Expozice zde tedy obsahuje jen hlavní a vedlejší téma – a nic víc. Také provedení je velmi krátké, má pouze ... taktů (uveďte číslo):
1 point
Your answer
Provedení zde pracuje pouze s 1 tématem, a to:
1 point
Provedení má být evoluční, má obsahovat množství modulací a práci s tématy. Zde je ale celé provedení VELMI jednoduché, je celé v 1 tónině, a to:
1 point
...což je tónina:
1 point
Útvar v pravé ruce klavíru v taktech 20–21 můžeme považovat za:
1 point
Repríza pouze zopakuje hudbu expozice, ale s rozdílným tonálním plánem. Také vedlejší téma by mělo zaznít v hlavní tónině. Zde je v tónině:
1 point
...což je tónina:
1 point
Sonátové formy často mají vnější kodu, která zakončí skladbu jako celek. Zde vnější koda:
1 point
Sonátové formy mívají obvykle celkově evoluční charakter. U této skladby převažuje charakter:
1 point
Který typ hudební faktury zde jednoznačně převažuje?
1 point
Skladba je pojmenována jako sonatina, tedy malá sonáta. Otázka – sonatina (nebo sonáta) je?
1 point
A sonátová forma je?
1 point
Sonatina patří mezi sonátové cykly, ale bývá často zkrácená. Tato skladba má pouze 3 věty. Kolik vět bychom u běžné sonáty očekávali?
1 point
Poslední otázka je trochu chyták. Kolik hráčů mívají v obsazení klasicistní sonáty? (neplést s barokními sonátami!)
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy