Αίτηση για Επιτροπή Κριτών 4ου Συνεδρίου ΙΑΚΕ Ηράκλειο 2018

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιτροπή κριτών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του ΙΑΚΕ με θέμα «Δημοκρατία, δικαιώματα και ανισότητες στην εποχή της κρίσης.Προκλήσεις στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Απριλίου 2018 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών δεν απαγορεύει την υποβολή ανακοινώσεων στο Συνέδριο, οι οποίες θα ανατεθούν σε άλλους Κριτές.
Σημείωση: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Επιτροπή Κριτών δεν είναι δεσμευτική για τη Συντονιστική Επιτροπή του Συνεδρίου.
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 200 characters.
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question