PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Để nhận được sự hỗ trợ của Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng nam giai đoạn 2012 – 2020”, kính đề nghị Quý Doanh nghiệp cung cấp các thông tin cơ bản sau đây để Ban điều hành đề án xem xét điều kiện đưa vào chương trình hỗ trợ.

    PHẦN THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

    Quý đơn vị làm theo hướng dẫn và chọn phương án phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình.
    This is a required question