Registračná prihláška na PRÍPRAVNÝ KURZ K  PÍSOMNEJ ČASTI MATURITY Z ANGLIČTINY (B2)
Ďakujeme za Váš záujem o jeden z našich prípravných jazykových kurzov. Jedná sa o kurz zameraný na zvládnutie písomnej maturitnej skúšky úrovne B2, ktorým Vás prevedie riaditeľ našej jazykovej školy BEST, Vladimír Dolinec. Kurz začína 10.11.2022 a končí 9.3.2023, pričom bude obsahovať celkovo 28 lekcií. Výučba bude prebiehať v priestoroch jazykovej školy BEST, na ulici 29. augusta 2 vo Zvolene (vedľa Európy, nad kaviarňou Santtos) v utorky a štvrtky v čase 16:00-16:55, v malej skupine s počtom 5-10 študentov. Jednorazový poplatok za kurz je 235 EUR, v cene je zahrnutý študijný materiál. Po vyplnení tohto formulára Vás budeme čoskoro kontaktovať ohľadom podrobnejších informácií o Vašom kurze.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno študenta: *
Meno zákonného zástupcu: *
Adresa zákonného zástupcu: *
Telefónne číslo na zákonného zástupcu: *
Ako dotknutá osoba v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou  poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy