คำร้องขอย้ายนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
***ทางโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์จะนำข้อมูลที่กรอกไปปริ้นใบสมัคร
โดยนักเรียนสามารถรับใบสมัครได้ในวันรายงานตัว ***
***หลักฐานคะแนนโอเน็ท O-NET สำหรับนักเรียนขอย้ายเข้าไม่ต้องใช้***
*************วันรายงานตัวทางโรงเรียนจะแจ้งผ่าน http://www.thaikasikorn.ac.th ให้ทราบอีกครั้ง***************
*************กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน*****************************************
หลักฐานการรับสมัครที่ต้องมาในวันจริง
ระดับชั้นที่ย้ายเข้า *
คำนำหน้า (นักเรียน) *
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
Your answer
วัน/เดือน/ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ศาสนา *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
ชื่อโรงเรียนเดิม *
Your answer
ที่อยู่โรงเรียนเดิม *
Your answer
ชื่อนามสกุล บิดา (กรณีไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชนบิดา (กรณีไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
อาชีพบิดา (กรณีไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์บิดา (กรณีไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
ชื่อนามสกุล มารดา (กรณีไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชนมารดา (กรณีไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
อาชีพมารดา (กรณีไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มารดา (กรณีไม่ทราบให้ใส่เครื่องหมาย - ) *
Your answer
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy