МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ, С. 214
Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповідей. Лише ОДНА відповідь правильна.
1.Речення, у якому прийменник ужито з іменником у формі Р.в. *
1 point
2.Речення, у якому поданий у дужках іменник потрібно поставити у формі М.в. *
1 point
3.Речення, ужитий у якому прийменник потрібно писати через дефіс *
1 point
4. Речення, у якому сполучник поєднує однорідні члени *
1 point
5. Складне речення, у якому сполучник поєднує його частини *
1 point
6. Рядок, у якому подано ТІЛЬКИ сполучники сурядності *
1 point
7. Речення, у якому вжито формотворчу частку *
1 point
8. Речення, у якому частку з попереднім словом потрібно писати через дефіс *
1 point
9. НІ зі словом пишеться окремо в реченні *
1 point
10. Установіть відповідність між службовими частинами мови та їх визначенням
Лише ОДНА відповідь правильна. *
3 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy