НАЧАЛНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ КЛЪСТЕР „София град на знанието”
Уважаеми колеги,

Настоящото анкетно проучване цели да събере информация от членовете на клъстера за техните потребности и очаквания и да подпомогне полагането на основите на управлението на клъстера в началния етап на неговото организационно развитие.

Клъстерът по дефиниция е географска концентрация на фирми, публични организации, университети, научни и развойни институти, организации подпомагащи бизнеса и финансови институции, които са ангажирани с иновации и са специализирани поне в една ключова дейност, която ги свързва. За разлика от други форми на сдружаване клъстерът обединява усилията на конкуренти, които в регионален аспект имат общи икономически интереси и/или обхващат последователни нива във веригата на производство и реализация на продукти и услуги. Чрез общи действия се постига подобрение на конкурентоспособността, бизнес развитието, административния капацитет и научноизследователския потенциал не само на отделните членове, но и на обединението като цяло. За да е успешен един клъстер трябва да има критична маса, необходима за постигане на вътрешна динамика и да бъде управляван по подходящ начин.

Email address *
ОБЩА ЧАСТ
Наименование на фирмата / организацията: *
Your answer
ЕИК / БУЛСТАТ: *
Your answer
Код за икономическа дейност (КИД): *
Your answer
Име и фамилия: *
Your answer
Длъжност / функция в организацията: *
Your answer
Брой на персонала: *
Your answer
Размер на приходите (х.лв.): *
Your answer
Дял на износа от приходите от продажби: (%) *
само за дружества по ТЗ, "0" за всички останали
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service