Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów MBA INE PAN
Wnosząc o przyjęcie mnie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, oświadczam, iż:
• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,
• jestem absolwentem programu MBA lub DBA / jestem słuchaczem programu MBA lub DBA i deklaruję się uzyskać dyplom ukończenia studiów w terminie dwóch lat od chwili ich zakończenia.

Oświadczam, że znana jest mi treść statutu i zobowiązuję się do jego przestrzegania, w tym w szczególności:
• realizować cele i zadania Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w jego pracach,
• opłacać regularnie składki członkowskie.

DANE PERSONALNE:
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres do korespondencji *
Your answer
DANE SŁUŻBOWE:
Nazwa firmy *
Your answer
Stanowisko *
Your answer
Branża *
Your answer
Strona www firmy *
Your answer
Służbowy adres e-mail *
Your answer
Adres firmy
opcjonalnie
Your answer
Tel. sekretariatu
opcjonalnie
Your answer
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW MBA INSTYTUTU NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK z siedzibą w Warszawie
wpisane do rejestru pod nr KRS 0000548149.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie przepisów prawa. W zakresie przetwarzania danych do celów informacyjnych i marketingowych, w tym wymiany danych kontaktowych wśród członów Stowarzyszenia, przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy, że przysługuje Ci (odpowiednio) prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Dane osobowe przechowywane są w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po tym czasie dodatkowo w okresie obowiązkowego przechowywania dokumentów wskazanym w przepisach rachunkowych i podatkowych oraz innych przepisach ustalających obowiązki archiwizacyjne Administratora, ale nie krócej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub dochodzenia należności.

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji celu przetwarzania.

Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem realizowania przez nas procesów teleinformatycznych. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@mbapan.pl.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service